tarihinde yayımlanan 04.09.2018 tarihinde güncellenen Klavye Keylogger Devresi (24LF1025 PIC12F1822) ile 2717 yazısı var. Yazar;