Kablosuz Sıcaklık Nem Basınç Kaydedici

| Haziran 1, 2023 Tarihinde güncellendi
Kablosuz Sıcaklık Nem Basınç Kaydedici

16F877, SHT11 ve MPC5100 sensörlerinin kullanıldığı bu devrede Sıcaklık,nem ve basınç değerleri ölçülerek seri port üzerinden PC’ye aktarılır ve hazırlanan arayüz programı aracılığıyla grafiksel olarak gösterilir ve veritabanına kaydedilir. Devre üzerinde bulunan RS232 donanımı üzerinden kablo ile veri iletilebileceği gibi RF modüller kullanılarak kablosuzda veri iletilebilir. Devre tasarımı Proteus ISIS ve ARES kullanılarak hazırlanmıştır. PIC kodları CCS C programında PC arayüz programı ise Visual Basic 6.0 programında hazırlanmıştır.

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

pic16f877-SHT11-MPC5100-isi-nem-basinc pic16f877-SHT11-MPC5100-isi-nem-basinc-2 pic16f877-SHT11-MPC5100-isi-nem-basinc-3 pic16f877-SHT11-MPC5100-isi-nem-basinc-4

Kablosuz Sıcaklık Nem Basınç Kaydedici (Malzemeler)MALZEME ADET
16F877 1
16X2 LCD 1
MAX232 2
MPX5100 BASINÇ SENSÖRÜ 1
SHT11 NEM SENSÖRÜ 1
RF ALICI MODÜL 1
RF VERİCİ MODÜL 1
7805 REGÜLATÖR 2
1N4004 DİYOD 1
1N4148 DİYOD 2
1uf KONDANSATÖR 8
220uF KONDANSATÖR 1
100nF KONDANSATÖR 1
47uF KONDANSATÖR 1
4MHz KRİSTAL 1
33pF KONDANSATÖR 2
10K ? POT 1
10K ? DİRENÇ 4
1K ? DİRENÇ 2
330? DİRENÇ 2
KIRMIZI LED 1
YEŞİL LED 1
D-SUB 9 PİN DİŞİ KONNEKTÖR 2
RS232 KABLO 1
DİĞER

Kablosuz Sıcaklık Nem Basınç Kaydedici (Devre ve Baskı Devre Şeması)

kaydedici-isis-SHT11-MPC5100 sicaklik-nem-basinc-kaydedici-SHT11-MPC5100 SHT11-MPC5100-pcb

Kablosuz Sıcaklık Nem Basınç Kaydedici (PC Programı)

SHT11-MPC5100-program-ayarlar

PC programında öncelikle PORT AYARLARI yapılarak AYARLARI UYGULA butonuna tıklanır. Böylece Devremiz ve program arasında iletişim ayarları yapılmış olur. Daha sonra BAĞLAN butonuna tıklanarak devreye bağlanılır ve veri almaya başlanır.

Alınan veriler gerekli filtrelerden geçirilerek (Devreden xxxxS???N???B???Fxxxx şeklinde veri gönderilir.) pencerede gerekli yerlere yazılır. Kayıt Aralığı kısmında belirtilen aralıklarla veriler tazelenir,veritabanına kaydedilir ve grafiklere yansıtılır. Program her açılışta kendi dizininde bulunan veri.mdb dosyasını okuyarak grafik oluşturur.

Kod.c İçeriği

//**********************************************************
//* Proje:PIC16F877 ile Sıcaklık-Nem-Basınç Ölçümü ve RF ile PC'ye aktarılması *
//* Kullanılan sensörler:SHT11,MPX5100                     *
//* Tarih:28.06.2010-12.07.2010                        *
//**********************************************************

// Denetleyici konfigürasyon ayarları
#include <16F877.h>   // Kullanılacak denetleyicinin başlık dosyası tanıtılıyor.
#device ADC=10     // 10 bitlik ADC kullanılacağı belirtiliyor.
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD
#use delay (clock=4000000) // Gecikme fonksiyonu için kullanılacak osilatör frekansı belirtiliyor.
#use rs232(baud=1200,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)
#use fast_io(e)      //Port yönlendirme komutları E portu için geçerli
#use fast_io(a)      //Port yönlendirme komutları A portu için geçerli
#include <benim_lcd.c>   // lcd.c dosyası tanıtılıyor
#include <stdio.h>
#define sht_data_pin  PIN_c1  //SHT11 data ucu
#define sht_clk_pin  PIN_c0  //SHT11 clock ucu
#INT_AD             // ADC çevrimi bitti kesmesi
unsigned long int bilgi;
float voltaj;
float basinc;

//***** SHT11 Başlatma *****

void comstart (void)
{
output_float(sht_data_pin); //data high
output_bit(sht_clk_pin, 0); //clk low
delay_us(1);
output_bit(sht_clk_pin, 1); //clk high
delay_us(1);
output_bit(sht_data_pin, 0); //data low
delay_us(1);
output_bit(sht_clk_pin, 0); //clk low
delay_us(2);
output_bit(sht_clk_pin, 1); //clk high
delay_us(1);
output_float(sht_data_pin); //data high
delay_us(1);
output_bit(sht_clk_pin, 0); //clk low
}

//***** SHT11 yazma fonksiyonu*****

int1 comwrite (int8 iobyte)
{
int8 i, mask = 0x80;
int1 ack;

//Komut gönderilir
delay_us(4);
for(i=0; i<8; i++)
{
output_bit(sht_clk_pin, 0);             //clk low
if((iobyte & mask) > 0) output_float(sht_data_pin); //data high if MSB high
else output_bit(sht_data_pin, 0);          //data low if MSB low
delay_us(1);
output_bit(sht_clk_pin, 1);             //clk high
delay_us(1);
mask = mask >> 1;                  //shift to next bit
}

//Shift in ack
output_bit(sht_clk_pin, 0); //clk low
delay_us(1);
ack = input(sht_data_pin);  //get ack bit
output_bit(sht_clk_pin, 1); //clk high
delay_us(1);
output_bit(sht_clk_pin, 0); //clk low
return(ack);
}

//***** SHT11 veri okuma fonksiyonu *****

int16 comread (void)
{
int8 i;
int16 iobyte = 0;
const int16 mask0 = 0x0000;
const int16 mask1 = 0x0001;

//shift in MSB data
for(i=0; i<8; i++)
{
iobyte = iobyte << 1;
output_bit(sht_clk_pin, 1); //clk high
delay_us(1);
if (input(sht_data_pin)) iobyte |= mask1; //shift in data bit
else iobyte |= mask0;
output_bit(sht_clk_pin, 0);        //clk low
delay_us(1);
}

//send ack 0 bit
output_bit(sht_data_pin, 0); //data low
delay_us(1);
output_bit(sht_clk_pin, 1); //clk high
delay_us(2);
output_bit(sht_clk_pin, 0); //clk low
delay_us(1);
output_float(sht_data_pin); //data high

//shift in LSB data
for(i=0; i<8; i++)
{
iobyte = iobyte << 1;
output_bit(sht_clk_pin, 1); //clk high
delay_us(1);
if (input(sht_data_pin)) iobyte |= mask1; //shift in data bit
else iobyte |= mask0;
output_bit(sht_clk_pin, 0); //clk low
delay_us(1);
}

//send ack 1 bit
output_float(sht_data_pin); //data high
delay_us(1);
output_bit(sht_clk_pin, 1); //clk high
delay_us(2);
output_bit(sht_clk_pin, 0); //clk low

return(iobyte);
}

//***** SHT11 okuma için bekleme fonksiyonu *****

void comwait (void)
{
int16 sht_delay;

output_float(sht_data_pin);           //data high
output_bit(sht_clk_pin, 0);           //clk low
delay_us(1);
for(sht_delay=0; sht_delay<30000; sht_delay++) // wait for max 300ms
{
if (!input(sht_data_pin)) break; //if sht_data_pin low, SHT75 ready
delay_us(10);
}
}

//***** SHT11 iletişimini resetleme fonksiyonu *****

void comreset (void)
{
int8 i;

output_float(sht_data_pin);  //data high
output_bit(sht_clk_pin, 0);  //clk low
delay_us(2);
for(i=0; i<9; i++)
{
output_bit(sht_clk_pin, 1); //toggle clk 9 times
delay_us(2);
output_bit(sht_clk_pin, 0);
delay_us(2);
}
comstart();
}

//***** SHT11 soft-reset fonksiyonu *****

void sht_soft_reset (void)
{
comreset();      //SHT75 communication reset
comwrite(0x1e); //send SHT75 reset command
delay_ms(15);     //pause 15 ms
}

//***** SHT11 sıcaklık ölçüm fonksiyonu *****

int16 measuretemp (void)
{
int1 ack;
int16 iobyte;

comstart();       //alert SHT75
ack = comwrite(0x03);  //send measure temp command and read ack status
if(ack == 1) return;
comwait();       //wait for SHT75 measurement to complete
iobyte = comread(); //read SHT75 temp data
return(iobyte);
}

//***** SHT11 nem ölçüm fonksiyonu *****

int16 measurehumid (void)
{
int1 ack;
int16 iobyte;

comstart();      //alert SHT75
ack = comwrite(0x05); //send measure RH command and read ack status
if(ack == 1) return;
comwait();       //wait for SHT75 measurement to complete
iobyte = comread();  //read SHT75 temp data
return(iobyte);
}

//***** SHT11 sıcaklık & nem hesaplama fonksiyonu *****

void calculate_data (int16 temp, int16 humid, float & tc, float & rhlin, float & rhtrue)
{
float rh;

//calculate temperature reading
tc = ((float) temp * 0.01) - 40.0;

//calculate Real RH reading
rh = (float) humid;

rhlin = (rh * 0.0405) - (rh * rh * 0.0000028) - 4.0;

//calculate True RH reading
rhtrue = ((tc - 25.0) * (0.01 + (0.00008 * rh))) + rhlin;
}

//***** SHT11 sıcaklık &nem ölçme ve hesaplama fonksiyonu *****

void sht_rd (float & temp, float & truehumid)
{
int16 restemp, reshumid;
float realhumid;
restemp = 0; truehumid = 0;

restemp = measuretemp();  //measure temp
reshumid = measurehumid(); //measure RH
calculate_data (restemp, reshumid, temp, realhumid, truehumid); //calculate temp & RH
}

//***** SHT11 başlatma fonksiyonu *****

void sht_init (void)
{
comreset();  //reset SHT75
delay_ms(20); //delay for power-up
}

//***** MPX5100 okuma fonksiyonu *****
void mpx5100_read(){
set_adc_channel(0);          // RA0/AN0 ucundaki sinyal A/D işlemine tabi tutulacak
delay_us(20);             // Kanal seçiminde sonra bu bekleme süresi verilmelidir
bilgi=read_adc();           // ADC sonucu okunuyor ve bilgi değişkenine aktarılıyor
voltaj=0.0048828125*bilgi;       // Dijitale çevirme işlemine uğrayan sinyalin gerilimi hesaplanıyor
basinc=((voltaj+5*0.085)/(5*0.0090)); //Gerilim değerinden basınç hesaplama formulu
}

//********** ANA PROGRAM FONKSİYONU*******

void main()
{
float restemp, truehumid;
int i=0,k=0;
setup_psp(PSP_DISABLED);    // PSP birimi devre dışı
setup_spi(SPI_SS_DISABLED);   // SPI birimi devre dışı
setup_timer_1(T1_DISABLED); // T1 zamanlayıcısı devre dışı
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
setup_CCP1(CCP_OFF);      // CCP1 birimi devre dışı
setup_CCP2(CCP_OFF); // CCP2 birimi devre dışı
set_tris_C(0xFF);
set_tris_E(0x0F);
set_tris_A(0x0F);
set_tris_D(0x00);

setup_adc(adc_clock_div_32);  // ADC clock frekansı fosc/32
setup_adc_ports(ALL_ANALOG);  // Tüm AN girişleri analog

enable_interrupts(INT_AD);   // AD çevrimi bitti kesmesi tanıtılıyor
enable_interrupts(GLOBAL);   // Tüm kesmeler aktif

lcd_hazirla();              // LCD hazır hale getiriliyor
sht_init();
delay_ms(500);
lcd_komut(0x01);
output_high(PIN_D7); //LCD backlight aktif
printf(lcd_veri," ISI-NEM-BASINC");
imlec(2,1);
printf(lcd_veri,"  KAYDEDiCi");
delay_ms(1500);
lcd_komut(0x01);
i=0;

while(1)  // sonsuz döngü
{
sht_rd (restemp, truehumid);
mpx5100_read();

if(i>8){
i=0;
imlec(2,15);
printf(lcd_veri,"->");
printf("xxxxxS%3.1fN%3.1fB%3.1fFxxxxx\r",restemp,truehumid,basinc);
imlec(2,15);
printf(lcd_veri," ");
}

imlec(1,1);
printf(lcd_veri,"S:%3.1f%cC N:%3.1f%%",restemp,223,truehumid);
imlec(2,1);
printf(lcd_veri,"B:%3.1f kPa",basinc);
delay_ms(100);
i=i+1;
}
}

benim_LCD.c İçeriği

//////////////////////////////////////////////////////////////
//          benim_LCD.c              //
// Bu LCD sürücü dosyası 2x16 HD44780 uyumlu LCD'ler    //
// için yazılmıştır. LCD'den sadece okuma yapılacağı için  //
// R/W ucu şaseye bağlanmalıdır. LCD bağlantısı aşağıdadır. //
//////////////////////////////////////////////////////////////
// RB0 D4
// RB1 D5
// RB2 D6
// RB3 D7
// RB4 RS
// RB5 E
// R/W ucu direkt şaseye bağlanacak

#define e  pin_b4 // LCD'nin E ucu RB5 pinine bağlı
#define rs pin_b5 // LCD'nin RS ucu RB4 pinine bağlı

//****** LCD'ye Komut Gönderme Fonksiyonu **********
void lcd_komut(byte komut)
{
output_b(komut>>4); // Komutun yüksek değerli 4 bitini gönder
output_low(rs);    // LCD komut almak için ayarlandı
output_high(e);    // E ucu lojik-1'den lojik-0'a çekiliyor
output_low(e);
delay_ms(2); // 2 msn gecikme veriliyor

output_b(komut&0x0F); // Komutun düşük değerli 4 bitini gönder
output_low(rs);    // LCD komut almak için ayarlandı
output_high(e);    // E ucu lojik-1'den lojik-0'a çekiliyor
output_low(e);
delay_ms(2);    // 2 msn gecikme veriliyor
}

//******* LCD'ye Veri Gönderme Fonksiyonu **********
void lcd_veri(byte veri)
{
output_b(veri>>4);  // Verinin yüksek değerli 4 bitini gönder
output_high(rs); // LCD veri almak için ayarlandı
output_high(e);    // E ucu lojik-1'den lojik-0'a çekiliyor
output_low(e);
delay_ms(1);     // 1 msn gecikme veriliyor

output_b(veri&0x0F); // Verinin düşük değerli 4 bitini gönder
output_high(rs);   // LCD veri almak için ayarlandı
output_high(e); // E ucu lojik-1'den lojik-0'a çekiliyor
output_low(e);
delay_ms(1);     // 1 msn gecikme veriliyor
}

//******* LCD'de İmlec Konumlandırma Fonksiyonu ********
void imlec(byte satir, byte sutun)
{
if (satir==1)   // Eğer satır değişkeni "1" ise
lcd_komut(0x80|(sutun-1));

if (satir==2)   // Eğer satır değişkeni "2" ise
lcd_komut(0x80|(0x40+(sutun-1)));
}

//********* LCD Başlangıç Ayarları Fonksiyonu ******
void lcd_hazirla()
{
lcd_komut(0x02);// LCD'yi kullanıma hazır hale getir, imleç        // 1.satır 1.sütunda komutu
lcd_komut(0x28);//2 satır, 4 bit iletişim, 5x8 dot matris seçildi
lcd_komut(0x08);//Display kapalı,alt çizgi ve yanıp sönme yok
lcd_komut(0x0C);//Display açık,imleç alt çizgi ve yanıp sönme yok
lcd_komut(0x06);// Her veri yazıldığında imleç bir sağa gitsin
lcd_komut(0x01);// Display sil. İmleç 1.satır 1.sütunda
delay_ms(1);  // 1 msn bekle
}
kablosuz-sicaklik-nem-basinc-kaydedici

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2010/07/22 Etiketler: , , , , , ,76 Yorum “Kablosuz Sıcaklık Nem Basınç Kaydedici

 1. fatih barutfatih barut

  Hocam,
  Çok çok faydalı bir paylaşım oldu.
  Çok teşekkür ederim
  Saygılar….

  CEVAPLA
 2. fatih barutfatih barut

  Hocam,
  ISIS’le açmaya çalıştım ama dosya açıldıktan hemen sonra ISIS kapanıyor
  Problem nedir dersiniz?

  CEVAPLA
 3. gevvgevv

  simülasyon dosyası (dns) haric diğer dosyaları (pwi loast loaded vb.) silin tekrar deneyin

  CEVAPLA
 4. fatihbarutfatihbarut

  Arkadaşlar bu devrenin sadece RF ile çalışan ve sıcaklık ölçenini nasıl hazırlarız?
  Nem ve basınç ölçeri diğer sistemlere ve programa zarar vermeden çıkartabilecek var mı?
  Teşekkür ederim.

  CEVAPLA
 5. fatihbarutfatihbarut

  Bir de hocam,
  bu devreyi birden fazla alıcıdan veri alabilen örneğin bir odadaki 3 buzdolabının veya fazlasının kayıtlarını tutabilen şekle çevirebilir miyiz?

  CEVAPLA
 6. KonyaliKonyali

  SHT11 yerine DS18B20 vs bi sıcaklık sensörü kullanılması gerekir böylece 3 sıcaklık değeri okutulup PC’ye gönderilebilir PC programında da revizyon yapmak gerekir elektronik bilginiz varsa yapabilirsiniz takıldığınız yer olursa burdan yardımcı olmaya çalışırım

  CEVAPLA
 7. fatihbarutfatihbarut

  Merhaba
  aslında anlatmak istediğim örneğin bir odada bulunan 10 buzdolabına ayrı ayrı bağlı 10 vericinin tek bir alıcıya bağlı olması ve alıcının her bir buzdolabının kaydını ayrı ayrı tutmasıydı.
  Teşekkür ederim.

  CEVAPLA
 8. çağlarçağlar

  @Konyali
  hocam biz üniversitede sürtünmeli kaynak makinasının kontrol programını yazmak istiyoruz basınçla sıcaklık kontrolu için sensor kullanmayı düşünüyoduk yardımı olurmu sizce. biraz fikir verebilirmisiniz

  CEVAPLA
 9. KonyaliKonyali

  @çağlar
  sürtünmeli kaynak makinesi nasıl çalışır bilmiyorum ama burdaki basınç sesnsörü açık hava basıncını ölçüyor bildiğim kadarıyla nasıl kullanılır sizin projede şuan bilmiyorum

  CEVAPLA
 10. gökhangökhan

  hocam teşekkürler proje için bitirme projesi olarak kullanmak istiyorum. ama proteusda tam olarak çalıştıramadım. basınç sensörü kütüphanede yoktu benzeri olan mpx4115 kullandım onda sorun yok fakat nem sensörü sht11 simülatörde çalışmıyor değeri değiştiriyorum ama lcd de sabit değer gösteriyor. datasheetine baktım işlemci ile bağlantısında bir direnç kullanmış. onuda denedim oda çalışmadı. benzeri olan sht15’i 1 dirençle denedim. o çalıştı proteus simulasyonda. hocam şimdi sensörlerde baya pahalı olduğu için alıp deneyemiyorum? sizce ne yapabilirim

  CEVAPLA
 11. KonyaliKonyali

  @Gökhan
  Projenin şemasına bakarsan SHT11 de SCK ve DATA uçlarında pull up dirençlerini görebilirsin. Belkide proteus model dosyalarında bi problem vardır bende düzgün çalışıyordu.Proje biraz maliyetli malzemeler kolay bulunmuyor çalışırken dikkatli olmanızı tavsiye ederim.

  CEVAPLA
 12. gökhangökhan

  hocam cevabınız için teşekkürler o dirençleride koydum daa çalışmadı büyük ihtimalle simülasyonda hata var.

  simülasyonada pek güvenmemek lazım zaten. çalışan devre varken en iyisi aynı malzemeleri almak

  CEVAPLA
 13. MuhammetMuhammet

  MPX5100 yerine başka basınç sensörü kullanabilirmiyiz?

  CEVAPLA
 14. KonyaliKonyali

  @Muhammet
  tabiki kullanabilirsin ancak bağlantıları ve pic kaynak kodu içerisindeki mpx5100_read() fonksiyonunu taktığın sensöre göre değiştirmen gerekir.

  CEVAPLA
 15. MuhammetMuhammet

  RF alıcı verici moduller nereden bulabiliriz birde kaç metreye kadar sinyal veriyor

  CEVAPLA
 16. MuhammetMuhammet

  devrenin alttan görünüşünü koyarmısnız lütfen yardımcı olursanız çok sevinirim bir türlü çızemedim baskı devresini parçaları bulamıyorum bazıların çıkmıyor

  CEVAPLA
 17. KonyaliKonyali

  @Muhammet
  RF modülleri direnç.net ten almıştım açık havada 10m kadar veri aktarabiliyordum. Alttan görünüş içinde proje dosyalarının bulunduğu klasörden baskı devreye ait adsız.bmp dosyasını Paint te açın Resim->Döndür/Çevir->Yatay çevir işlemini yaparsanız devrenin ayna görüntüsünü yani alttan görünüşünü elde edersiniz.
  Kolay gelsin

  CEVAPLA
 18. muhammetmuhammet

  atlamaları nasıl silebilirim elinde aresden çizilmiş sadece bakır yolları olan resım var mı yardımcı olursanız sevinirim tek sonurum bu

  CEVAPLA
 19. halithalit

  Merhaba konyalı abi öncelikle bu tasarımınızı yapıpta bizlerle paylaştığınız için size çoook teşekkür ederim fakat ben bunun baskı devresini bir türlü oluşturamadım. Devrenin baskı devresinin sade halini bizimle paylaşırmısınız hocamdan böyle bir devre tasarımı ödevi aldım bu devreyi yapmam lazım yardım ederseniz çok sevinirim. iyi çalışmalar! iyi akşamlar!!

  CEVAPLA
 20. KonyaliKonyali

  @Halit
  Maalesef diğer yazılarımda belirttiğim üzere internette baskı devre paylaşmama kararı aldım. Tasarım ödevi olarak aldığınıza göre teknik eğitim alan bir öğrencisiniz. Baskı devre çıkartmak çok problem olmayacaktır. Baskı devre çizimi ve plakete basma konusunda hem bu sitede hem internette bolca örnek var.
  Kolay gelsin

  CEVAPLA
 21. osmanosman

  konyalı hocam devreyi yaptım vericinin çıkışında grafiksel olarak gördüm de aynı garafikleri rf alıcının çıkışında göremiyorum yoksa sadece veri mi iletiyor ?

  CEVAPLA
 22. KonyaliKonyali

  @Osman
  Tam olarak sorununuzu anlamadım ama devre sadece Devre->PC çalışıyor yani PC den devreye veri iletimini kablosuz yapamazsınız PC den devreye veri aktarmak için devre üzerinde ki seri haberleşme donanımını kullanın( yani rf modülle değilde direk kart üzerindeki seri porta bağlayın) benim kullandığım rf modüller tek yönlüydü o yüzden mevcut haliyle full duplex bir haberleşme sistemi kuramazsınız

  CEVAPLA
 23. osmanosman

  hocam c8 ve c2 kondansatörlerinin bağlantıları doğru mu ?

  CEVAPLA
 24. KonyaliKonyali

  @Osman
  evet doğru internetten max232 bağlantılarına bakarak teyit edebilirsiniz.

  CEVAPLA
 25. muhammetmuhammet

  rica ederim malzeme hakkında sorunun oldu mu sorabilirsın bende bu devreyi yapıyorum

  CEVAPLA
 26. deryaderya

  direnç.net de bulamadım ismi TWS-34A mı sendemi bunu kullandın
  nasıl arayacağız direnç.net de?

  CEVAPLA
 27. deryaderya

  konyalı hocam sizin verdiğiniz rentron .com daki rf verici pin diagramında pin 1 gnd pin 2 ise data input görünüyor ama sizin hazırladığınız baskı devreye baktığım da ise tam tersi rica etsem bakabilirmisiniz hangisi doğru yoksa ben mi yanılıyorum….?

  CEVAPLA
 28. KonyaliKonyali

  @Derya
  evet bende şimdi inceledim ve aradaki farkı gördüm. Sanırım yanlış hatırlıyorum projeyi yaparken incelediğim bir siteydi aklımda öyle kalmış. En iyisi siz aldığınız/alacağınız rf modülü breadboard üzerinde test edin öyle kullanın bağlantıları ben datasheet bulamadığım için çeşitli sitelerdeki rf mofül bağlantılarına bakarak deneme yoluyla bulmuştum.

  CEVAPLA
 29. halithalit

  merhaba konyalı hocam devrede kullandıgınız MPX5100 bulamadık onun yerine MPX5010 kullanırsak devre çalışırmı? bize yardım aederseniz seviniriz iyi çalışmalar..

  CEVAPLA
 30. halithalit

  Merhaba hocam sizin devrede kullanmış olduğunuz basınç sensörünün hangi serisini kullanmamız gerekiyor. MPX5100A , MPX5100AP , MPX5100D, MPX5100DP, MPX5100GP gibi birden çok çeşidi var bunlardan hangisini kullanırsak devremiz daha sağlıklı çalışır. Bize yardım eder misiniz. Bir türlü saglıklı çalışmıyor lütfen yardım edin. İyi çalışmalar.

  CEVAPLA
 31. KonyaliKonyali

  @Halit
  Ben MPX5100AP kullanmıştım sağlıklı çalışmıyordan kastınız nedir tam anlayamadım?
  ben devreyi denerken evden üniversiteye gidinceye kadar test etmiştim üniversite rakım olarak evin olduğu yerden daha yüksekte bulunuyordu basınç değerinin değiştiğini gözlemlemiştim ve doğru çalıştığına kanaat getirmiştim. daha hassas çalışmalar için nasıl bir test uygularsınız bilemiyorum.

  CEVAPLA
 32. muhammetmuhammet

  sht11 bağlantısında hangi uç boşta kalıyor üsteki mi attaki mi

  CEVAPLA
 33. muhammetmuhammet

  konyalı hocam devre için çok teşekkürler yaptım çalıştırdım ama bir yerınde hata var gnd ucu kristale gitmiyor

  CEVAPLA
 34. KonyaliKonyali

  @Muhammet
  Tebrikler:) Evet baskı devrede picin altındaki gnd hattı besleme gnd’si ile birleşmiyor. Bunu bende devreyi yaptıktan ve baya ölçüm yaptıktan sonra farketmiştim. Sitedeki resimde belirtilmemiş sonradan değişiklik yapmadım en azından yapmak isteyenler devreyi basmadan önce bir incelesin gözden geçirsin istedim yada yaptıktan sonra biraz arıza arasınlar. Sizde bu eksiği buluncaya kadar muhtemelen biraz kafa yormuşsunuzdur çokda faydası olmuştur 😀
  Kolay gelsin

  CEVAPLA
 35. muhammetmuhammet

  evet aynen öyle oldu ilk başta çalışmayınca morelim bozuldu sonra devredeki yolları takip ettim gnd ucunun krıstale gitmediğini gördüm

  CEVAPLA
 36. deryaderya

  muhammet nerede hata buldun bende çalıştıra madım?

  CEVAPLA
 37. halithalit

  merhaba hocam devreyi kurduk denedik fakat çalışmadı muhammetin soylediği gibi pic in 31. bacağı ile 12. bacağı gnd ye bağladık ama yine de çalışmadı pic in 25 ve 26. bacağı birbirine kısa devre ve max232 de 10 ve 11. bacaklar birbiri ile kısa devre 12-13-14-15-16 da birbiri ile kısa devre durumunda.devrenin proteus semasında böyle bir durum yok baskı devre de ise kısa devre görünüyor acaba hangisi doğru çalışıyor.birde sensör olarak mpx5100AP yi bulamadık bunun yerine mpx5010DP yi kullandık acaba devrenın çalışmaması bundan kaynaklı olabilir mi?yardım ederseniz seviniriz teşekkürler…

  CEVAPLA
 38. halithalit

  hocam sizde biliyorsunuz basınç sensörü zaten pahalı bir elaman bizim kullanmış olduğumuz mpx5010DP devreyi tamamen çalıştırmaz mı? bunun için ne yapmalıyız? birde bu sizin söylediğiniz gibi pic in 31. bacağı ile 12. bacağına gnd gitmiyordu. baglantıyı yaptık yine olumlu bir sonuç alamadık bize yardım ederseniz. sevinirim iyi çalışmalar kolay gelsin.

  CEVAPLA
 39. muhammetmuhammet

  mpx5100ap ile aynı mı bak istersen dahasheetine sadece fotoda tek sorun gnd ucu kristale ve pıce gitmıyordu devre çalışıyor

  CEVAPLA
 40. osmanosman

  konyalı hocam rf in kristalli olması çok önemli mi normal basit bir rf lede veri alınamaz mı?

  CEVAPLA
 41. deryaderya

  muhammet seni msn de ekledim fotoğrafları yollarmısın…?

  CEVAPLA
 42. halithalit

  mrb muhammet hocam ben sizin söyle diginizi de denedim. devre yine çalışmıyor. ne yapacagımı bilmiyorum. acaba yine yanlış bir baglantısımı var onuda çözemedim. bu devrenin fotograflarını derya arkadaşa gönderirken banada göndere bilirmisiniz rica etsem. meilim: ([email protected]) ilgilendiginiz için teşşekkür ederim iyi çalışmalar..

  CEVAPLA
 43. KonyaliKonyali

  Arkadaşlar devredeki tek eksik PIC’in altındaki GND hattının besleme GND sine bağlanmaması. PIC’in GND ucunu toprağa bağlamanız yeterli.Zaten devredeki tüm toprak hattı PIC’in 12. ucunda birleşiyor 12. ucu toprağa beğladığınızda çalışır.

  CEVAPLA
 44. özkanözkan

  ışık nem ve sıcaklık ölçerek bunları pcde görebilicegim bir sisteme ihtiyacım var bu konuda bana yardımcı olurmusunuz

  CEVAPLA
 45. BERATBERAT

  ben bu programı açamadım hata veriyor win7 ultimate kullanıyoum

  CEVAPLA
 46. KonyaliKonyali

  @BERAT
  Keşke nasıl bir hata verdiğini belirtseydin:(
  Program VB6 kullanılarak yazıldığı için bazı ocx ve dll dosyalarında problem çıkabiliyor. Uyumluluk modunu XP SP2 ayarlayın ve yönetici modunda çalıştırmayı deneyin

  CEVAPLA
 47. egeliegeli

  biz mekatronik 2 öğrencisiyiz bu projeyi yapamya karar verdık ama C de yazılmış iki program var hangisini yazacağız.LCD.c ne işe yarıyor onu anlamdık alt yapımız zayıf derslerımiz uygulamasız yüzeysel lütfen yardımcı olurmusunuz engin bilgilerinizle bizide aydınlatırsanız çok makbule geçersiniz. bizde kendimizi geliştrmek için bir şeyler yapmak istiyoruz… bu hafta içinde yardımcı olursanız çok makbule geçersiniz. proje araştrdık en aklımıza yatan bu oldu şimdiden teşekkür ederiz saygılarmızla…

  CEVAPLA
 48. KonyaliKonyali

  @Berat
  “MSCOMM32.OCX dosyası kaydedilmemiş,dosya kayıp yada geçersiz”
  MSCOMM32.OCX dosyasını C:\Windows\System32 içine at ve Çalıştır (Yada Bul) programına “regsvr32 mscomm32.ocx” yazıp enter tuşuna bas olumlu bir uyarı alırsan program çalışacaktır olumsuz bir uyarı alırsan yönetici modunda çalıştırmayı dene

  CEVAPLA
 49. ogrenciogrenci

  Run time error “8002”
  invalid port number
  hatası alıyorum sebebi ne olabilir?

  CEVAPLA
 50. blacknirvanablacknirvana

  hocam şematik mi doğru pcb mi doğru. ikisi arasında çok fark var.

  CEVAPLA
 51. eminemin

  iyi günler arkadaşlar bu rf alıcı verici modülleri ile ilgili bilgi verebilirmisiniz nerden temin edebiliriz ilginiz için teşekkürler

  CEVAPLA
 52. yasinyasin

  mrabalar ben bu cihazın aynısını yapıcam fakat tek fark bilgileri usb ile pc ye aktarmam gerekyior ne yapmalıyım ekstra?

  CEVAPLA
 53. selçukselçuk

  selamun aleyküm arkadaşlar bu devrede 18f4550 microdenetleyici kullanmak istiyorum ve usb çıkışlı yapmak istiyorum.Devre şemasını çizdim ama kod bölümünde zorlanıyorum. Yukardaki kodu nasıl usb baglantılı bir yapıya cevire bilirim. yardımcı olurmusunuz

  CEVAPLA
 54. SerkanSerkan

  Merhabalar ben bu devreyi yapmaya karar verdim ama mpx5100 basınç sensörünü bualmadım. Onun yerine mpx5700 önerdiler kullanmAm bu devrede olur mu

  CEVAPLA
 55. SerkanSerkan

  Merhabalar öncelikle bu devreyi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Devreyi yaptım çalıştırdım fakat bilgisayara bağladığımda Run-time error’8012′
  the device not open hatası veriyor yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim…

  CEVAPLA
 56. eeeeee

  hocam MSCOMM32.OCX indirdigim dosyada yok pc programı calısmıyor yardımcı olursanız sevınırım

  CEVAPLA
 57. CihanCihan

  Basınç sensörü ve LCD ye gerek duymadığım sadece sıcaklık bilgisini karşı tarafa RF ile aktarabileceğim bir devreye ihtiyacım var.Bu devrede sadece pt100 den değer alıp karşıya aktaracak durumda düzenleme şansımız varmıdır ?Bu konuda yardımcı olurmusunuz
  teşekkürler

  CEVAPLA
 58. ERSİNERSİN

  merhaba hocam bu devreyle birden fazla cihaz kontrol edebilirmiyiz ben soğutma işiyle ilgileniyorum birden fazla cihaz oluyor hepsinin ayrı ayrı nem ve ısısını pc üzerinden kontol ve kayıt etmek istiyorum bu mümkünmüdür

  CEVAPLA
 59. Mahmut BaşMahmut Baş

  aynı cihazın üzerine bir led koyup nem miktarı düşünce yakılacak bu şekilde bir proje ödevim var onu nasıl yapabilirim pc yazılımında da yardımcı olabilirmisiniz

  CEVAPLA
 60. SemihSemih

  Alt gorunus baski devre dosyanin icindemi.dsn uzantili dosyayi nasil acariz

  CEVAPLA
 61. 658396658396

  piyasada satılan pilsiz analog toprak ısı nem ph ölçüm aleti diye bi alet var ucunda bakır ve alüminyumdan oluşan 2 prop var toprağa dandırında nem ve ph gibi parametreleri ölçüp analog göstergede ibreyle gösteriyor bunun çalışma prensibi ve kullanılan parçaları hakkında bilgi verebilecek varsa çok makbule geçer.

  CEVAPLA
  1. gevvgevv

   1;

   Sayacın (ph metreden bahsediyor) kendisi susuz bir pildir. İki prob farklı metallerden yapılmıştır. Bir elektrolit ekleyin ve bir piliniz var. Topraktaki nem bir elektrolit görevi görür ve çok zayıf bir voltaj üretir, ancak hassas bir sayacın okuması için yeterlidir. Bu durumda, ne kadar fazla nem olursa, voltaja o kadar yüksek olur. Bu, kabaca toprakta ne kadar nem olduğuna çevrilebilir.

   2;

   Asidik bir çözelti, içinde alkalin olandan çok daha fazla pozitif yüklü hidrojen iyonlarına sahiptir, bu nedenle belirli bir durumda elektrik akımı üretme potansiyeli daha yüksektir – başka bir deyişle, biraz daha yüksek voltaj üretebilen bir pil gibidir . Bir pH metre bundan yararlanır ve bir voltmetre gibi çalışır : asitliği ilgilendiğimiz çözeltinin ürettiği voltajı (elektrik potansiyeli) ölçer, bilinen bir çözeltinin voltajıyla karşılaştırır ve voltaj farkını kullanır ( pH farkını ortaya çıkarmak için aralarındaki “potansiyel fark”).

   Elektrotlar normal elektrotlar (basit metal tel parçaları) gibi değildir; her biri kendi içinde mini bir kimyasal settir. Cam elektrot olarak adlandırılan en önemli işi yapan elektrot , metal tuzları (tipik olarak) içeren özel bir camdan yapılmış ince bir ampul (veya zar) içinde bulunan potasyum klorür çözeltisi içinde asılı gümüş bazlı bir elektrik teline sahiptir. sodyum ve kalsiyum bileşikleri). Diğer elektrota referans elektrot denir ve bir potasyum klorür çözeltisi içinde süspanse edilmiş bir potasyum klorür teli vardır.

   aşağıda ki sayfadan çeviri yaptım çok iyi olmasada az çok fikir verir

   https://bit.ly/30o4J7J

   CEVAPLA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir