tarihinde yayımlanan 27.04.2017 tarihinde güncellenen Hesaplamalar, formüller ile temel devreler ile 2717 yazısı var. Yazar;