tarihinde yayımlanan 30.04.2017 tarihinde güncellenen Güneş paneli hesaplama programı güç akü kapasite ile 2717 yazısı var. Yazar;