tarihinde yayımlanan 03.05.2017 tarihinde güncellenen FT232AM MAX3245 ile USB RS232 Çevirici ile 2717 yazısı var. Yazar;