tarihinde yayımlanan Faydalı Kicad Araçları PCB Calculator, Gerber View (Kurulumsuz) ile 2724 yazısı var. Yazar