tarihinde yayımlanan 26.04.2017 tarihinde güncellenen Faydalı Kicad Araçları PCB Calculator, Gerber View (Kurulumsuz) ile 2717 yazısı var. Yazar;