tarihinde yayımlanan 14.07.2014 tarihinde güncellenen DTK 200W ATX PTP2007 SMPS TL494CN LM339N ile 2717 yazısı var. Yazar;