tarihinde yayımlanan 20.06.2020 tarihinde güncellenen DSPIC için Basit Deneme Kartı ile 20 yazısı var. Yazar;