tarihinde yayımlanan DS1820 Sıcaklık Sensörü Okuma PIC16F84 Assembly ile 2731 yazısı var. Yazar