tarihinde yayımlanan 26.03.2021 tarihinde güncellenen DS1820 Sıcaklık Sensörü Okuma PIC16F84 Assembly ile 2716 yazısı var. Yazar;