tarihinde yayımlanan DS1820 Sıcaklık Sensörü Okuma PIC16F84 Assembly ile 2724 yazısı var. Yazar