tarihinde yayımlanan ADXL05 PIC16F84 eğim açısı ölçümü görüntüleme ile 2716 yazısı var. Yazar