tarihinde yayımlanan 30.04.2017 tarihinde güncellenen ADXL05 PIC16F84 eğim açısı ölçümü görüntüleme ile 2717 yazısı var. Yazar;