tarihinde yayımlanan 02.05.2017 tarihinde güncellenen DCI PLC ile Yol Kavşağı Trafik Lambalarının Kontrolü ile 2717 yazısı var. Yazar;