tarihinde yayımlanan 18.10.2019 tarihinde güncellenen Çeşitli elektronik devre şemaları anfi alarm led vb. ile 2717 yazısı var. Yazar;