tarihinde yayımlanan 30.04.2017 tarihinde güncellenen Bilgisayar uygulamaları masm tasm pcb baskı devre ile 2717 yazısı var. Yazar;