tarihinde yayımlanan 27.04.2017 tarihinde güncellenen Basit Oto Robot H köprü motor sürücü PIC16F628 ile 2717 yazısı var. Yazar;