tarihinde yayımlanan 22.03.2021 tarihinde güncellenen Basit Oto Robot H köprü motor sürücü PIC16F628 ile 2716 yazısı var. Yazar;