Ses Spektrumu Analizörü dsPIC30F6012 MCP6022

| Haziran 14, 2023 Tarihinde güncellendi
Ses Spektrumu Analizörü dsPIC30F6012 MCP6022

Bu projede ses cihazları için bir Dijital, gerçek zamanlı Ses Spektrumu analiz devresi sunulmaktadır. Bu devre, onu bir ses cihazına gömmek veya bağımsız bir birim olarak kullanmak isteyen profesyonelleri veya hobileri hedefliyor. Dijital, gerçek zamanlı Ses Frekansı Spektrum Analizörü, DSP teknolojisini kullanarak ses sinyali enerjisinin 20 özel frekans bandına dağılımını görüntüleyebilir.

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

Tüm ses sinyali bandını gerçek zamanlı olarak izlemek için hızlı Fourier dönüşümü (FFT) kullanır. Elde edilen Fourier dönüşümü sonuçları, 20 paralel frekans filtresi bankası aracılığıyla işlenmekte ve 20 x 20 LED’li basit bir ekranda 20 çubukta görüntülenmektedir. Ünite dört ekran modunu destekler.

Anahtar Sözcükler: Sayısal işaret işleme, hızlı Fourier dönüşümü, frekans spektrumu, Hamming penceresi, gerçek ve karmaşık vektörler, frekans tepkisi, filtre bankası, çubuk grafik, görüntüleme çerçevesi ve çerçeve hızı.

design-block-diagram-digital-real-time-audio-frequency-spectrum-analyzer

Spektrum analizörleri, sinyal enerjisinin frekanstaki dağılımını ölçmek için modern sinyal işleme sistemlerinin çoğunda kullanılır. İşitilebilir frekans spektrumundaki (0 ila 20000 Hz) ölçümler için bir ses spektrumu analizörü kullanılır ve bir stüdyoyu iyi durumda tutmak için çok güçlü bir araç olabilir.

Amplifikatörler, ses ekolayzırları, ses mikserleri ve PC ses oynatıcıları gibi birçok modern ses cihazı, bir LCD, CRT veya LED’de bir ses frekans spektrogramını (ses sinyalinin frekans spektrumu) görüntülemek için kullanılan bir spektrum analizörü içerir. görüntülemek. Spektrogram yalnızca muhteşem bir görsel efekt sunmakla kalmaz, aynı zamanda oynatma, kayıt veya herhangi bir ton ayarı (bas, tiz, orta frekans ayarı veya uyarlamalı eşitleme) sırasında ses performansını incelemenin hızlı bir yolunu sağlar.

Bu projede ses cihazları için bir Dijital, gerçek zamanlı Ses Spektrumu analiz devresi sunulmaktadır. Bu devre, bu projenin gereksinimlerine uyan bir özellik seti için seçilen bir dsPIC30F6012A’ya dayanmaktadır. Bu projede dsPIC30F6012A’nın DSP motoru, 12 bit A/D dönüştürücü, timer3 zamanlayıcı, 42 G/Ç bağlantı noktası ve geniş dahili veri belleği kullanılmıştır. Devrenin analog bölümünde kenar yumuşatma filtreleme ve kazanç için bir dörtlü çift MCP6022 op-amp da kullanılır.

audio-spectrum-analyzer-spectrum-analyzer-dspic30f6012 digital-signal-processing-fast-fourier-transform spectrum analyzer dspic30f6012 mcp6022-measurement-process

Sayısal işaret işleme, hızlı Fourier dönüşümü, frekans spektrumu, Hamming penceresi, gerçek ve karmaşık vektörler, frekans tepkisi, filtre bankası, çubuk grafik, görüntüleme çerçevesi ve çerçeve hızı.

Ses cihazları için Dijital, gerçek zamanlı Ses Spektrumu analiz devresi herhangi bir ses cihazına bağlanabilir. Giriş olarak bir analog ses sinyalini kabul eder. Bir DSP kullanarak bu ses sinyalini sayısallaştırır ve işler. Ses sinyali enerjisinin 20 belirli frekans bandına dağılımını hesaplar ve 20×20 LED ekranda görüntüler. Her şey gerçek zamanlı olarak yapılır. Yazar: George Adamidis

A Digital, real-time Audio Spectrum analyzer circuit for audio devices is presented in this project. This circuit aims to professionals or hobbyists who would like to embed it in an audio device or use it as a stand-alone unit. The Digital, real-time Audio Frequency Spectrum Analyzer can display the distribution of the audio signal energy to 20 specific frequency bands, using DSP technology. It uses fast Fourier transform (FFT) in order to monitor the entire audio signal band in real time. The obtained Fourier transform results are being processed by means of a bank of 20 parallel frequency filters and are being displayed in 20 bars on a simple 20 x 20 LED display. The unit supports four display-modes.

Spectrum analyzers are employed in most of the modern signal processing systems for measuring the distribution of signal energy in frequency. An audio spectrum analyzer is used for measurements in the audible frequency spectrum (from 0 to 20000 Hz) and can be a very powerful tool for keeping a studio well tuned. Many modern audio devices, such as amplifiers, audio-equalizers, audio mixers and PC-audio players contain a spectrum analyzer, which is used to display an audio frequency spectrogram (the frequency spectrum of the audio signal) on an LCD, CRT or LED display. The spectrogram not only offers a spectacular visual effect but also provides a quick way to inspect the audio performance during playback, recording or during any tonal adjustment (bass, treble, mid frequencies adjustment or adaptive equalization).

A Digital, real-time Audio Spectrum analyzer circuit for audio devices is presented in this project. This circuit is based on a dsPIC30F6012A, which is chosen for a feature set which matches to the requirements for this project. The DSP engine, the 12-bit A/D converter, the timer3 timer, 42 I/O ports and the large internal data memory of the dsPIC30F6012A are used in this project. A quad of dual MCP6022 op-amps for anti-aliasing filtering and gain are also used in the analog section of the circuit.

Digital signal processing, fast Fourier transform, frequency spectrum, Hamming window, real and complex vectors, frequency response, filter-bank, bar-graph, display frame and frame rate.

The Digital, real-time Audio Spectrum analyzer circuit for audio devices can be connected to any audio device. It accepts an analog audio signal as input. It digitizes and processes this audio signal using a DSP. It computes the distribution of the audio signal energy to 20 specific frequency bands and displays it on a 20×20 LED display. Everything is done in real time. Author: George Adamidis

audio-spectrum-analyzer-dspic30f6012-mcp6022-dw-link

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2012/06/11 Etiketler: , , , , , ,1 Yorum “Ses Spektrumu Analizörü dsPIC30F6012 MCP6022

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir