tarihinde yayımlanan 14.07.2014 tarihinde güncellenen ATX Colors iT Atrix 500T 5H0165R SG6105 ile 2717 yazısı var. Yazar;