tarihinde yayımlanan 29.04.2017 tarihinde güncellenen 8255 isa kartı tasarımı step motor kontrolü delphi ile 2717 yazısı var. Yazar;