Atmel uygulama notları ve kaynak c asm kodları

| Haziran 5, 2023 Tarihinde güncellendi
Atmel uygulama notları ve kaynak c asm kodları

Atmel firmasının ürünleri için hazırladığı uygulama notları ve uygulamalara ait kaynak c asm kodları örneklerin çoğu c dili ile hazırlanmış. 138 adet uygulma bulunuyor.

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

Liste:

1-AVR Mikrodenetleyicileri için Register ve Bit-Name Tanımlamaları
2-Eeprom’a erişim
3-Blok Kopyalama Rutinleri
4-Analog Karşılaştırıcıyı Kurun ve Kullanın
5-Çarpma ve Bölme Rutinleri
6-16-bit Aritmetik
7-BCD Aritmetiği
8-Kabarcık Sıralama
9-8 noktalı Hareketli Ortalama Filtresi
10-Yarım Çift Yönlü Kesintiye Dayalı Yazılım UART
11-Düşük Maliyetli A/D Dönüştürücü
12 Sistem İçi Programlama
13-Yarım Çift Yönlü Kompakt Yazılım UART
14-8-bit Hassas A/D Dönüştürücü
15-AVR ICEPRO G/Ç Kayıtlarını Anlama
16-Harici Brown-out Koruması
IAR ICCA90 Derleyicisi için 17-Bağlayıcı Komut Dosyaları
18-Yazılım SPI Master
19-CRC Program Belleği Kontrolü
20 Adımlı Motor Kontrol Cihazı
21-AT90S8535 Öykünmesini Desteklemek için AT90ICEPRO ve ATICE10’u Değiştirme
22-8-bit Mikrodenetleyici Çoklayıcı LED Sürücü ve 4 x 4 Tuş Takımı
23-4 x 4 Tuş Takımı – Tuşa Basıldığında Uyandırma
24-LPM Talimatının Kurulumu ve Kullanımı
25-AVR için IAR Gömülü Çalışma Tezgahı ile Karıştırma C ve Montaj Kodu
26-PC AT Klavye Arayüzü
27-Asenkron Zamanlayıcıyı Kullanan Gerçek Zaman Saati (RTC)
AVR Mikrodenetleyici Kullanarak 28-Uzun Gecikmeli Üretim
AVR®’yi AT17LVXXX FPGA Yapılandırma Belleklerine Arayüzlemek için 29-C Kodu
30-C’de AVR® UART’ı Kullanma
AVR® ve DataFlash® ile 31-Dijital Ses Kayıt Cihazı
32-Rev. B’den Rev. C’ye Değişiklik
AVR® için 33-Xmodem CRC Alma Yardımcı Programı
34-RC5 Kızılötesi Uzaktan Kumanda Alıcısı
35-Atmel AVR için IAR Gömülü Workbench’i Kullanmaya Başlarken
36-16-bit G/Ç Kayıtlarına Erişim
37-AVR için Verimli C Kodlaması
38-EMC Tasarım Hususları
39-AVR için ImageCraft C’ye Başlarken
40-AVR® Donanım Çoğaltıcısını Kullanma
41-Yazılım LIN Slave
42-Kendi Kendini Programlama
SLA, NiCd, NiMH ve Li-Ion Piller için 43 Pil Şarj Cihazı
44-AVR® 2 telli Seri Arabirimi kullanarak bir I2C LCD Ekrana Erişme
45-DTMF Jeneratörü
46-Gömülü Web Sunucusu
47-AT90ICEPRO’yu ATICE10’a Yükseltme
48-Gömülü İnternet Araç Seti için Hızlı Başlangıç Kılavuzu
49-CodeVision AVR C Derleyicisine Başlarken
50-ATmega103’ün ATmega128 ile değiştirilmesi
51-AVR® Zamanlayıcılarını Kurun ve Kullanın
EPP Paralel Bağlantı Noktasını Barındırmak için 52 Yüksek Hızlı Arayüz
53-Sıfır Geçiş Dedektörü
54-AT90EIT1’in Güç Tüketiminin Azaltılması – AVR Gömülü İnternet Araç Kiti
55-AT90S4433’ün ATmega8 ile değiştirilmesi
56-ATmega161’in ATmega162 ile değiştirilmesi
57-ATmega163’ün ATmega16 ile değiştirilmesi
58-ATmega323’ün ATmega32 ile değiştirilmesi
59-AT90S8515’in ATmega8515 ile Değiştirilmesi
60-AT90S8535’in ATmega8535 ile Değiştirilmesi
61-AVR Donanım Tasarımı Hususları
62-JTAG ICE İletişim Protokolü
63-STK500 İletişim Protokolü
64-Yüksek Dayanıklılık EEPROM Depolama
AVR’li 65-Dijital Filtreler
66-STK502 – LCD Çıkışlı Sıcaklık İzleme Sistemi
STK502 ve AVR Kelebek Matris Klavye Kod Çözücü için 67-LCD Sürücüsü
68-RC5 Kızılötesi Uzaktan Kumanda Vericisi
69-ATmega8515 ve ATmega162 arasında taşıma
70-ATmega8535 ve ATmega16 arasında taşıma
71-ATmega16 ve ATmega32 arasında taşıma
72-ATmega64 ve ATmega128 arasında taşıma
73-Buffered Interrupt Controlled EEPROM Writes
74-DES Önyükleyici
75-AVR’nin Yüksek Hızlı PWM’sini Kullanma
Flash Bellekte 76-Güç Verimli Yüksek Dayanıklılık Parametre Depolama
ANSI Terminal Arayüzü olarak 77-AVR UART
78-Koşullu Derleme ve taşınabilirlik makroları
79-Gelişmiş Watchdog Zamanlayıcıyı Kullanma
80-ATmega8’in ATmega88 ile değiştirilmesi
81-ATmega48, ATmega88 ve ATmega168 arasında taşıma
82-Dahili RC osilatörün kalibrasyonu
83-Yazılım Evrensel Seri Veri Yolu (USB)
84-SPI-UART Ağ Geçidi
85-Bir AVR’de ADC’nin Karakterizasyonu ve Kalibrasyonu
86-USI modülünü I2C slave olarak kullanma
87-USI modülünü I2C master olarak kullanma
88-Çalışma zamanı kalibrasyonu
89-dahili RC osilatörü
90-TWI modülünün I2C master olarak kullanılması
91-TWI modülünün I2C slave olarak kullanılması
Dış Müdahale Tespitli 92 Tek Fazlı Güç/Enerji Ölçer
93-AVR Açık Kaynak Programcısı
94-Genel IO kullanarak LCD ekranın doğrudan çalıştırılması
95-ADPCM Kod Çözücü
96-AT90S4433’ün ATmega48 ile değiştirilmesi
Flash belleğe okuma ve yazma için 97-C işlevleri
98-ATmega64 ve ATmega645 arasında geçiş
99-USART modülünün Master SPI Modunun kullanılması
100-EEPROM Programlama Modlarını Kullanma
101-Dallas 1-Wire® usta
102-ATmega169(P) ve ATmega329 arasında geçiş
103-ATmega128 ve ATmega1281/ATmega2561 arasında geçiş
104-SPI iletişimi için USI modülünün kullanılması
TWI Modülünü Kullanan 105-SMbus Slave
106-ATmega165(P) ve ATmega325(P) arasında geçiş
107-SPI Kurulumu ve Kullanımı
108-JTAGICE mkII İletişim Protokolü
109-AES Önyükleyici
110-ATtiny15’in ATtiny25 ile değiştirilmesi
111-STK500 İletişim Protokolü
112-Yüksek Gerilim 3 Fazlı BLDC Motor Kontrolü
113-AT90S/LS2323 veya AT90S/LS2343’ün ATtiny25 ile değiştirilmesi
114-Ara Yüzlü AVR seri bellekleri
115-Üç fazlı Fırçasız DC motorun sensör tabanlı kontrolü
116-Akıllı Batarya Referans Tasarımı
117-ATtiny11/12’nin ATtiny13 ile değiştirilmesi
118-AT90S2313’ün ATtiny2313 ile Değiştirilmesi
119-AT90S1200’ün ATtiny2313 ile değiştirilmesi
USI Modülünü Kullanan 120-Yarım Çift Yönlü UART
121-ATmega128’den AT90CAN128’e Geçiş
AT90PWM3 Kullanan 122-Fırçasız DC Motor Kontrolü Sabit V/f Prensibi ve Doğal PWM Algoritması Kullanan AC Endüksiyon Motor Kontrolü
123-AC Girişi
Sabit V/f Prensibi ve Uzay-vektör PWM Algoritması Kullanarak İletim Motor Kontrolü
Atmel AVR Mikrodenetleyicilerinde 124-LIN v1.3 Protokol Uygulaması
125-USB Genel HID Uygulaması
126-USB Klavye Tanıtımı
127-USB Firmware Mimarisi
128-USB Fare Tanıtımı
129-ATmega16/32 ve ATmega164P/324P/644(P) arasında geçiş
130-Dahili RC’nin çalışma zamanı kalibrasyonu için 32kHz XTAL kullanma
131-Yüksek hızda örnekleme ile ADC çözünürlüğünü artırma
132-Sıcaklık Sensörlü ve Seri Arayüzlü Akıllı BLDC Fan Kontrol Cihazı
ATtiny13 kullanarak 133-PC Fan Kontrolü
134-İki Fazlı Fırçasız DC Motorun Sensörsüz Kontrolü
135-3 fazlı fırçasız DC motorların sensörsüz kontrolü
4×4 Tuş Takımı ve I2C™ LCD ile 136 Kodlu Kilit
137-PWM Görev Döngüsünü Ölçmek İçin Zamanlayıcı Yakalamayı Kullanma
138-AVRISP mkII İletişim Protokolü

1-Register and Bit-Name Definitions for the AVR Microcontrollers
2-Accessing the eeprom
3-Block Copy Routines
4-Setup and Use the Analog Comparator
5-Multiply and Divide Routines
6-16-bit Arithmetics
7-BCD Arithmetics
8-Bubble Sort
9-8-point Moving Average Filter
10-Half Duplex Interrupt Driven Software UART
11-Low Cost A/D Converter
12-In-System Programming
13-Half Duplex Compact Software UART
14-8-bit Precision A/D Converter
15-Understanding the AVR ICEPRO I/O Registers
16-External Brown-out Protection
17-Linker Command Files for the IAR ICCA90 Compiler
18-Software SPI Master
19-CRC Check of Program Memory
20-Step Motor Controller
21-Modifying AT90ICEPRO and ATICE10 to Support Emulation of AT90S8535
22-8-bit Microcontroller Multiplexing LED Drive and a 4 x 4 Keypad
23-4 x 4 Keypad – Wake-up on Keypress
24-Setup and Use of the LPM Instruction
25-Mixing C and Assembly Code with IAR Embedded Workbench for AVR
26-Interfacing the PC AT Keyboard
27-Real Time Clock (RTC) using the Asynchronous Timer
28-Long Delay Generation Using the AVR Microcontroller
29-C Code for Interfacing AVR® to AT17LVXXX FPGA Configuration Memories
30-Using the AVR® UART in C
31-Digital Sound Recorder with AVR® and DataFlash®
32-Modification for Rev. B to Rev. C
33-Xmodem CRC Receive Utility for AVR®
34-RC5 IR Remote Control Receiver
35-Getting Started with IAR Embedded Workbench for Atmel AVR
36-Accessing 16-bit I/O Registers
37-Efficient C Coding for AVR
38-EMC Design Considerations
39-Getting Started with ImageCraft C for AVR
40-Using the AVR® Hardware Multiplier
41-Software LIN Slave
42-Self Programming
43-Battery Charger for SLA, NiCd, NiMH and Li-Ion Batteries
44-Accessing an I2C LCD Display using the AVR® 2-wire Serial Interface
45-DTMF Generator
46-Embedded Web Server
47-Upgrading AT90ICEPRO to ATICE10
48-Quick Start Guide for the Embedded Internet Toolkit
49-Getting Started with the CodeVision AVR C Compiler
50-Replacing ATmega103 by ATmega128
51-Setup and Use the AVR® Timers
52-High-speed Interface to Host EPP Parallel Port
53-Zero Cross Detector
54-Reducing the Power Consumption of the AT90EIT1 – AVR Embedded Internet Toolkit
55-Replacing AT90S4433 by ATmega8
56-Replacing ATmega161 by ATmega162
57-Replacing ATmega163 by ATmega16
58-Replacing ATmega323 by ATmega32
59-Replacing AT90S8515 by ATmega8515
60-Replacing AT90S8535 by ATmega8535
61-AVR Hardware Design Considerations
62-JTAG ICE Communication Protocol
63-STK500 Communication Protocol
64-High Endurance EEPROM Storage
65-Digital Filters with AVR
66-STK502 – A Temperature Monitoring System with LCD Output
67-LCD Driver for the STK502 and AVR Butterfly Matrix Keyboard Decoder
68-RC5 IR Remote Control Transmitter
69-Migrating between ATmega8515 and ATmega162
70-Migrating between ATmega8535 and ATmega16
71-Migrating between ATmega16 and ATmega32
72-Migrating between ATmega64 and ATmega128
73-Buffered Interrupt Controlled EEPROM Writes
74-DES Bootloader
75-Using the AVR’s High-speed PWM
76-Power Efficient High Endurance Parameter Storage in Flash Memory
77-AVR UART as ANSI Terminal Interface
78-Conditional Assembly and portability macros
79-Using the Enhanced Watchdog Timer
80-Replacing ATmega8 by ATmega88
81-Migrating between ATmega48, ATmega88 and ATmega168
82-Calibration of the internal RC oscillator
83-Software Universal Serial Bus (USB)
84-SPI-UART Gateway
85-Characterization and Calibration of the ADC on an AVR
86-Using the USI module as a I2C slave
87-Using the USI module as a I2C master
88-Run-time calibration of
89-the internal RC oscillator
90-Using the TWI module as I2C master
91-Using the TWI module as I2C slave
92-Single-Phase Power/Energy Meter with Tamper Detection
93-AVR Open Source Programmer
94-Direct driving of LCD display using general IO
95-ADPCM Decoder
96-Replacing AT90S4433 by ATmega48
97-C functions for reading and writing to Flash memory
98-Migration between ATmega64 and ATmega645
99-Using the Master SPI Mode of the USART module
100-Using the EEPROM Programming Modes
101-Dallas 1-Wire® master
102-Migration between ATmega169(P) and ATmega329
103-Migration between ATmega128 and ATmega1281/ATmega2561
104-Using the USI module for SPI communication
105-SMbus Slave Using the TWI Module
106-Migration between ATmega165(P) and ATmega325(P)
107-Setup And Use of The SPI
108-JTAGICE mkII Communication Protocol
109-AES Bootloader
110-Replacing ATtiny15 with ATtiny25
111-STK500 Communication Protocol
112-Control of High Voltage 3-Phase BLDC Motor
113-Replacing AT90S/LS2323 or AT90S/LS2343 with ATtiny25
114-Interfacing AVR serial memories
115-Sensorbased control of three phase Brushless DC motor
116-Smart Battery Reference Design
117-Replacing ATtiny11/12 by ATtiny13
118-Replacing AT90S2313 by ATtiny2313
119-Replacing AT90S1200 by ATtiny2313
120-Half Duplex UART Using the USI Module
121-Migrating from ATmega128 to AT90CAN128
122-Brushless DC Motor Control using AT90PWM3 AC Induction Motor Control Using the constant V/f Principle and a Natural PWM Algorithm
123-AC Induction Motor Control Using the Constant V/f Principle and a Space-vector PWM Algorithm
124-LIN v1.3 Protocol Implementation on Atmel AVR Microcontrollers
125-USB Generic HID Implementation
126-USB Keyboard Demonstration
127-USB Firmware Architecture
128-USB Mouse Demonstration
129-Migration between ATmega16/32 and ATmega164P/324P/644(P)
130-Using a 32kHz XTAL for run-time calibration of the internal RC
131-Enhancing ADC resolution by oversampling
132-Intelligent BLDC Fan Controller with Temperature Sensor and Serial Interface
133-PC Fan Control using ATtiny13
134-Sensorless Control of Two-Phase Brushless DC Motor
135-Sensorless control of 3-phase brushless DC motors
136-Code Lock with 4×4 Keypad and I2C™ LCD
137-Using Timer Capture to Measure PWM Duty Cycle
138-AVRISP mkII Communication Protocol

atmel-uygulama-notlari-ve-kaynak-c-asm-kodlari-dw-link

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2010/11/13 Etiketler: , , , , ,



Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir