tarihinde yayımlanan 28.04.2017 tarihinde güncellenen ATMega32A için basit deney kartı (BreakoutBoard) ile 2717 yazısı var. Yazar;