tarihinde yayımlanan 20.04.2017 tarihinde güncellenen Arduino Mega 2560 ESP8266 Termostat DHT22 BMP180 DS1302 ile 2717 yazısı var. Yazar;