tarihinde yayımlanan 12.10.2020 tarihinde güncellenen AND-NAND OR-NOR XOR-XNOR ile 2716 yazısı var. Yazar;