tarihinde yayımlanan AND-NAND OR-NOR XOR-XNOR ile 2759 yazısı var. Yazar