tarihinde yayımlanan AND-NAND OR-NOR XOR-XNOR ile 2728 yazısı var. Yazar