tarihinde yayımlanan AND-NAND OR-NOR XOR-XNOR ile 2724 yazısı var. Yazar