Etiket: NOR

AND-NAND OR-NOR XOR-XNOR

| 2008/01/12

Elektronik Lojik Mantıksal Kapılar Dijital elektronik devrelerin temelini oluştururlar. Entegre (IC) olarak imal edilen kapılar, transistörler, diyotlar ve diğer solid maddelerden yapılırlar görsel anlatım ile çalışma mantığını daha iyi anlayacaksınız XOR-XNOR ÖZELVEYA (XOR) kapısı iki giriş ve bir çıkış bulunur. Bu kapıda giriş değişkenleri birbirinin aynı olması durumunda (A=0 ve B=0 veya A=1 ve B=1)…