tarihinde yayımlanan 28.04.2017 tarihinde güncellenen 8051 mcu test deney devresi ile 2717 yazısı var. Yazar;