tarihinde yayımlanan 28.04.2017 tarihinde güncellenen 78XX Regülatör Entegresi için Modül PCB ile 2717 yazısı var. Yazar;