tarihinde yayımlanan 30.04.2017 tarihinde güncellenen 7 Segment Display Göstergeli Hız Hesaplama Devresi ile 2717 yazısı var. Yazar;