tarihinde yayımlanan 29.04.2017 tarihinde güncellenen 60 sütun led dotmatrix kayan yazı panosu ile 2717 yazısı var. Yazar;