4 Silindirli İçten Yanmalı Motor İçin Elektronik Dağıtıcı

| Haziran 18, 2023 Tarihinde güncellendi
4 Silindirli İçten Yanmalı Motor İçin Elektronik Dağıtıcı

4 silindirli içten yanmalı motor için elektronik kontrol devresi hem harici anahtar, ateşleme ünitesi hem de yerleşik yüksek voltaj anahtarlarını kullanan ateşleme bobinleriyle çalışmak üzere 4 silindirli içten yanmalı motorlar için tasarlanmıştır. Hall sensörü veya bir kesici kontağı bağlamak için evrensel bir “DH” girişi vardır. Giriş darbelerini süreye göre normalleştiren ve giriş sinyalindeki gürültü ve diğer gürültülerden kaynaklanan yanlış alarm olasılığını azaltan U2 LM555 entegresi kullanılıyor.

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

Çıkışında, belirli bir süreye sahip TTL formatlı darbeler oluşur (parametre PR2 potansiyometresi kullanılarak ayarlanır). Endüktif sensör “IND” ile çalışmak için giriş, kollektörden gelen sinyal U2 tarafından da işlenen Q1 transistöründe yapılır. HL4 LED üzerinde U2 çalışma göstergesi yapılır. U2 tarafından üretilen darbeler, U6.2 tetikleyicisinin sayma girişine gider.

Yarı yarıya azaltılmış bir frekansla, darbeler (dolambaçlı) tekrar şekillendiricilerin girişlerine (U4, U5) ulaşır, bu sayede belirli bir süredeki darbeler oluşur ve içten yanmalı motorun kararlılığını sağlar. Şekillendiricilerin çıkışlarından (U4, U5), darbeler, doğrudan MOSFET-IGBT transistörlerini kontrol eden ve sırayla ateşlemenin birincil sargılarını değiştiren sürücülerin (TC4420 U7, U8) girişlerine bağlıdır. HL6, HL7 LED’leri sürücü çalışma göstergesidir. Aynı sürücüler, çeşitli tiplerde (tek veya kompozit) bipolar yüksek güçlü transistörlerle başarılı bir şekilde çalışabilir. Ek olarak, şekillendiricilerin çıkışlarından gelen sinyal (U4, U5) ayrıca harici anahtarlar veya ateşleme üniteleri ile etkileşim için kesici kontakların çalışmasını simüle eden Q12, Q13 transistörlerini de kontrol eder. Şekillendiricilerin çıkışlarındaki darbelerin süresi, potansiyometre PR3 kullanılarak ayarlanır.

4 silindirli içten yanmalı bir motor için elektronik dağıtıcı şeması

electronic-distributor-circuit-4-cylinder-internal-combustion-engine

Cihaz, yukarıda açıklanan düğümlere ek olarak, sensörlerin çalışmasını simüle eden ve bazı acil durumlarda bunları değiştirebilen bir jeneratör içerir. Jeneratörün frekansı 20 ila 200 Hz arasında değişir, bu da 4 silindirli içten yanmalı motorun 600-6000 rpm’sine karşılık gelir. Bu jeneratörün yardımıyla cihaz bir bütün olarak da yapılandırılır. Jeneratör, S1 anahtarı kullanılarak “DH” girişi yerine cihaza bağlanır. Anahtar konumları, HL2 (DH girişi bağlı) ve HL3 (jeneratör bağlı) LED’leri ile gösterilir.

Cihazın kontrol devresi, sabitleyici U3’ten + 5V’luk bir voltajla beslenir, transistör sürücüleri, koruyucu bir direnç R8 aracılığıyla doğrudan aracın yerleşik ağından güç alır. Cihaz, klasik bağlantıda (R8 üzerinden) giriş voltajına paralel VZ2, VZ3 zener diyotları takılarak kutup değişimi ve aşırı voltajdan korunur. +5V gücü HL5 LED’i ile gösterilir.

Elektronik Dağıtıcı Özellikleri:

Besleme gerilimi 9-19V (koruyucu bileşenler VZ2, VZ3 olmadan)

EMU tarafından yüksüz çalışma besleme voltajları aralığında tüketilen akım 40mA’dan fazla değil

Yerleşik pals üretecinin frekansı 20-200Hz

Çıkış darbelerinin süresi (kısa devreden geçen akımın süresi) 800-6000 rpm motor hızlarında 5,5 ms’den az, 7 ms’den fazla değil

20A’e kadar her anahtar için izin verilen yük akımı (belirtilen transistörleri kullanarak)

DH giriş kontrol sinyalleri – TTL (0…+5V) veya ortak bir kablo ile kısa devre sırası;

Giriş kontrol sinyali IND – 30V’a kadar sinüzoidal alternatif voltaj

OUT A, OUT B çıkışlarındaki sinyaller, – kontrol edilen cihazın (anahtar) girişinin kanal anahtarlama frekansı (kesici kontağının çalışmasının taklidi) yukarı akım ile ortak bir kabloya kısa devre dizisi 200 mA’ya kadar

electronic-distributor-for-4-cylinder-internal-combustion-engine-oscilloscope

pcb-electronic-distributor-for-4-cylinder-internal-combustion-engine-oscilloscope

duration-pulses-with-range-engine-speeds

DAÜ-2K’nın çalışmaları şu şekilde yürütülmektedir:

İlgili terminallere besleme voltajı uygulandığında kartta HL5 güç göstergesi LED’i yanar. Bununla eşzamanlı olarak, HL4 (darbe şekillendirici göstergesi) ve HL2 / HL3 göstergelerinden biri, S1 “jeneratör girişi” açma-kapama anahtarının durumuna (basılı) bağlı olarak yanar. Jeneratör modu etkinleştirilirse, HL6, HL7 göstergeleri kanal değiştirme frekansında titreyecektir. “Giriş” modunda, bu göstergeler, EMU girişine bir dizi sinyal gönderilene kadar (yani, kontak kapalı modunda) söner.

Motor çalışırken, bu göstergeler ayrıca kanal değiştirme frekansında (giriş sinyali frekansının 1/2’sine eşit) titreyecektir. Bunun için ilgili EMU girişi krank mili hız sensörüne (Hall sensörü, kontak kesici, endüktif sensör) bağlanmalıdır. EMU girişlerinden herhangi birine gelen darbeler giriş devresi tarafından işlenir. Çıkış darbelerinin süresinin hesaplanması, 1. ateşleme bobininin (SC) birincil sargısı ve düşük hızlarda çalışırken bu bileşenlerin aşırı ısınmasını ortadan kaldıran güç anahtarı boyunca akım akışının aşırı süresini azaltmak için gereklidir.

EMU kanallarının her biri, bir çift güçlü güç anahtarını çalıştırabilen yüksek yük kapasitesine sahip bir sürücüye sahiptir. Anahtar olarak, güçlü MOSFET-, IGBT- transistörlerini veya bipolar n-p-n yapısının kompozit transistörlerini (Darlington) kullanmak mümkündür. Transistör parametreleri 15A (akım) ve 350V’den (voltaj) daha aşağı olmamalıdır.

Darlington transistörleri için akım kazancı en az 400 olmalıdır. EMU-2K test edilirken anahtar olarak kullanılan transistörler: IRF460, 2SK4108 (MOSFET), RHJ3047, GT30J124 (IGBT), BU931ZP (Darlington), KT834A. Bu transistörleri kullanan cihazın çalışması sırasında herhangi bir özel farklılık fark edilmedi, ancak gerçek çalışmada bu fark fark edilebilir.

EMU-2K’da, giriş darbelerinin yokluğunda (kontak kapalıyken) herhangi bir kısa devreden akımın geçişi hariç tutulur, bu da ateşleme kapalıyken ve PTO’dan itibaren kısa devrenin ısınmasını ortadan kaldırır.

Güvenli çalışma için:

1. EMU kartı, minimum 200 cm2 ısı giderici yüzey alanına sahip, sızdırmaz, neme dayanıklı bir muhafazaya (kasa) yerleştirilmelidir.

2. EMU kartının montaj tarafında, kasa yüzeyi ile ortak kablo (GND) dışında herhangi bir elektrik bağlantısı olmamalıdır.

3. Çıkış transistörlerinin gövdeleri, özel ısı ileten (silikon veya mika) contalarla gövdenin iç yüzeyine sabitlenmelidir.

4. EMU devresinin güç voltajının tersine çevrilmesine karşı korunmasına rağmen, kutupların ters çevrilmesi devreye zarar verir.

5. Çalışma sırasında EMU’ya / EMU’ya kısa devre bağlamak/bağlantısını kesmek devreye zarar verir.

6. Deneyim ve osiloskop olmadığında darbe şekillendiricilerin ayarlanması yapılamaz

7. Çalışma sırasında EMU kartındaki bileşenlere dokunmak devreye zarar verir.

8. Çalışma sırasında soketlere takılan bileşenlerin çıkarılması devreye zarar verir.

9. Soketlere takılan bileşenlerin antistatik koruması olmayan (soket varsa) çıkarılması devreye zarar verir.

EMU-2K’yı kullanmadan önce verilen dalga şekillerine ve LED göstergesine göre çalıştığından emin olmalısınız. Darbeler, osilogramlarda gösterilenlerden önemli ölçüde farklıysa veya yoksa, çalışma modlarının ihlalinin nedenini (olayan veya yetersiz besleme voltajı, giriş darbeleri veya jeneratör darbeleri yokluğu, harici bileşenlerin arızası) bulmak gerekir. )

Kaynak: cxem.net/avto/electronics/4-178.php

İçten Yanmalı Motor İçin Elektronik Dağıtıcı devresi için Alternatif ;

4-silindirli-icten-yanmali-motor-elektronik-dagitici

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2022/06/18 Etiketler:Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir