tarihinde yayımlanan 27.04.2017 tarihinde güncellenen 4 Katlı asansör modeli için kumanda sistemi PIC16F877 ile 2717 yazısı var. Yazar;