tarihinde yayımlanan 14.07.2014 tarihinde güncellenen 3 transistörlü basit mixer devresi (4 kanal bc457) ile 2717 yazısı var. Yazar;