tarihinde yayımlanan 21.10.2019 tarihinde güncellenen Gitar preamfi ton kontrol devresi tl072 jfet ile 2717 yazısı var. Yazar;