Yazılım Mühendisliği Dersleri

| Haziran 28, 2023 Tarihinde güncellendi
Yazılım Mühendisliği Dersleri

Etkin ve güvenilir çalışan, ekonomik yazılımı elde etmek için mühendislik ilkeleri kurmak ve kullanmak olan Yazılım Mühendisliği’nin önemi ve gereğini anlayacak, Yazılım Geliştirme Sürecinin adımlarını anlayarak, bu süreci iyileştirmek için kullanılan Yazılım Yeterlilik Olgunluk Modeli’nin (Capability Maturity Model, CMM) yapı ve düzeylerini inceleyecek;

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

Yazılım Geliştirme Süreç Modelleri’ni ve otomatik yazılım geliştirme araçlarını (CASE Teknolojisini) tanıyacak, İnsan kaynakları, problem ve yazılım geliştirme sürecindeki işlemleri göz önünde bulundurarak, etkin proje yönetiminin nasıl gerçekleştirileceğini anlayacak ve risk analizi, yazılım proje maliyeti tahmin yöntemleri, yazılım ölçümü kriterlerini anlayarak.

Yazılım Proje Planını hazırlamayı öğrenecek, Yazılım bakımı (software maintenance) kavramını ve Yazılım Mühendisliği’nde konfigürasyon yönetiminin yeri ve önemini anlayarak, yazılım değişim kontrolü ve versiyon kontrolü yollarını inceleyecek, Yazılım kalite özelliklerini tanımlayacak, yazılım kalitesinin yönetimi ve test tekniklerini öğrenecek, Yazılım gereksinim analizi kavramını ve yazılım gereksinim spesifikasyonunu hazırlama tekniklerini öğrenecek, veri akışına ve veri yapısına yönelik gereksinim analizi yöntemlerini inceleyecek, Yazılım tasarımı sürecinde mimari tasarım, ayrıntılı tasarım ve arabirim tasarımını tanıyacak ve kavramını anlayacak, tasarım notasyonlarını öğrenecek, Nesne yönelimli (object oriented) yaklaşımın özelliklerini öğrenecek, nesne yönelimli analiz ve tasarım yöntemlerini inceleyeceksiniz.

Bilgisayar sistemlerine ilişkin sorunların üst düzeyde çözümünü gerçekleştirebilen teknik elemanlara “mühendis” adı verilmektedir. Bilgisayar mühendislik dalları; sistem mühendisliği (sistem analisti), donanım mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim mühendisliği olarak dörde ayrılmaktadır. Bilgisayar yazılım mühendisliği, bilgisayara dayalı sistemler için yüksek kaliteli yazılım üretimi faaliyetidir. Bu dalın konusu, bilgisayar donanımını veya otomatik makinaları etkin ve güvenli olarak çalıştıran en ekonomik yazılımı elde etmek amacı ile mühendislik ilkeleri koymak ve bu ilkeleri uygulamaktır. Yazılım mühendisliği; bilgisayar bilimi, yönetim bilimi, ekonomi, bilişim dallarından yararlanmakta ve sorun çözümünde mühendislik yöntemlerini uygulamaktadır.

yazilim-yontemi-cocomo-yazilim-delphi-pnr-teknoloji-risk-yazilimi

Yazılım Mühendisliği Dersleri İçerik

Yazılım Mühendisliği

Tarihi Gelişim
Yazılım Sorunları
Yazılım Mühendisliği
Yazılım Geliştirme Süreci
Yazılım Geliştirme Planı
Gereksinim Analizi
Yazılım Tasarımı
Ön Tasarım
Ayrıntılı Tasarım
Yazılımın Sınanması
Bakım ve Koruma
Yazılım Yeterlilik Olgunluk Metodu
Yazılım Aracı Kullanım Özellikleri
Yazılım Geliştirme Yöntemleri
Klasik Süreç
Model Oluşturma
Dördüncü Kuşak Teknikleri
RAD Model
Evrimsel (Evolutionary) Yazılım Geliştirme Süreci Modelleri
Artımlı (Incremental) Model
Spiral Model
CASE Sistemi
CASE Sistemi Öğeleri
CASE Teknolojisi
Değerlendirme Soruları


BÖLÜM 2 – Yazılım Proje Yönetimi

Yazılım Proje Yönetimi Elemanları
Etkin Proje Yönetimi
Yazılım Ölçümü
Ölçüm Biçimleri
Doğrudan Ölçüm
Dolaylı Ölçüm
Yazılım Ölçümleri Kıyaslaması
Yazılım Geliştirme Planı
Yazılım Proje Maliyet Tahmin Yöntemleri
Bilirkişi Takdiri
Delphi Yöntemi
Analiz Yöntemi
İstatistik Modeller
COCOMO
COCOMO Modelinde İzlenen Aşamalar
PNR Modeli
Yazılım Risk Yönetimi
Risk Kategorileri
Ürün Büyüklüğü Riskleri
İşletmecilik Riskleri
Müşteri İle İlişki Riskleri
Süreç Riskleri
Teknoloji Riski
Geliştirme Ortamı Riskleri
Personel Riski
Riski Ortadan Kaldırma
Risk Yönetimi
Yazılım Proje Planı
Sorunun Tanımlanması
Bilgisayar Destekli Çözüm Olanakları
Gereksinimler
Çözüm Yolunun Kararlaştırılması
Geliştirme Sürecinin Planlanması
Yazılım Proje Organizasyonu ve Proje Ekiplerinin Yapısı
Yazılım Proje Organizasyon Yapıları
Fonksiyonel Organizasyon
Yazılım Takımları Organizasyonu
Matris Organizasyon
Yazılım Proje Ekipleri
Demokratik Sistem
Şef Sistemi
Hiyerarşik Sistem
Proje Zamanlaması
Proje Zamanlamasının Şematik Gösterimi
Değerlendirme Soruları

BÖLÜM 3 – Yazılım Kalite Yönetimi

Yazılım Kalite Özellikleri
Yazılım Kalite Ölçütleri
Halstead
McCabe
Halstead ve McCabe- Sonuç
Kalite Güvenirliği
Kaynak Program Ölçütleri
Kalitenin Güvence Altına Alınması
Yazılım Kalitesinin Sağlanması
Kalite Kontrolunun Plânlanması
Gözden Geçirme ve Onaylama
Gözden Geçirme ve Onaylamanın Yararları
Teknik İnceleme Özet Raporu
Gözden Geçirme ve Onaylama Basamakları
Yazılımın Sınanması
Yazılım Sınama Yöntemleri
Yazılım Sınama Basamakları
Ünite Testi
Test Programı
Test Sürücü
Bütünleme Testi
Yukarıdan Aşağı Bütünleme
Aşağıdan Yukarı Bütünleme
Onaylama Testi
Sistem Testi
Hata ve Eksiklerin Giderilmesi
Yazılımı Sınama Teknikleri
Saydam Kutu testi
Temel Yollar Testi
Ortalama Alma Yöntemi
Ortalama Alma Yöntemi 1. Adım
Ortalama Alma Yöntemi 2. Adım
Ortalama Alma Yöntemi 3. Adım
Ortalama Alma Yöntemi 4. Adım
Ortalama Alma Yöntemi 5. Adım
Döngü Testi
Kara Kutu Testi
Eşdeğerli Bölümleme (Equivalence Partitioning) Yöntemi
Sınır Değer Analizi
Neden-Sonuç Graf Çizimi
Veri Onaylama Testi
Değerlendirme Soruları

BÖLÜM 4 – Yazılım Bakımı ve Konfigürasyon Yönetimi

Yazılım Bakımı ve Onarımı
Yazılım Konfigürasyonu
Bakım Maliyetlerinin Azaltılması
Bakım ve Onarıma Elverişlilik
Bakım ve Onarıma Elverişliliğin Önemi
Yazılım Konfigürasyon Yönetimi
Yazılım Mühendisliğinin Ürünleri
Konfigürasyon Yönetim Planı
Yazılım Geliştirme Süreci
Konfigürasyon Yönetimi Sistemi
Konfigürasyon Kurma
Değişiklik Kontrolu
Konfigürasyonun Denetimi
Durum Raporu
Konfigürasyon Yönetimi Araçları
Değerlendirme Soruları

BÖLÜM 5 – Yazılım Gereksinim Analizi Modelleri

Yazılım Gereksinimleri
Yazılım Gereksinimleri Spesifikasyonu
Formal Spesifikasyon Teknikleri
İlişki Belirten Notasyonlar
Durum Gösteren Notasyonlar
Karar Tabloları
Geçiş Tabloları
Petri Ağları
Gereksinim Analizleri
Yazılım Gereksinim Analizi İlkeleri
Gereksinim Analizi Yöntemleri
Veri Akışına Yönelik Analiz Yöntemleri
Veri Akış Diyagramları
Veri Akış Diyagramı Notasyonları
Sistem Akış Diyagramı
Veri Sözlüğü
İşlevsel Betimlemeler
Veri Yapısına Yönelik Analiz Yöntemleri
Warnier-Orr Yöntemi
Jackson’un Sistem Geliştirme Yöntemi
Değerlendirme Soruları

BÖLÜM 6 – Yazılım Tasarımı

Mimari ve Veri Tasarımı
Mimari Tasarım
Yazılım Mimarisi
Modülarite
Soyutlama
Bilginin Gizlenmesi
İşlemsel Tasarım
Yapısal Programlama
Yazılım Tasarım Basamakları
Ön Tasarım
Ayrıntılı Tasarım
Tasarım İlkeleri
Tasarım Notasyonları
Kullanıcı Arabirim Tasarımı
Arabirim Problemleri
Değerlendirme Soruları

BÖLÜM 7 – Nesne Yönelimli Yazılım Geliştirme

Nesne Yönelimli Yaklaşım
Nesne Yönelimli Sistemleri Destekleyen Kavramlar
Coad – Yourdon’ın Nesneye Yönelik Analiz Yöntemi
Coad – Yourdon Yönteminin Uygulanışı
Analiz Sonuçları
Nesneye Yönelik Yazılımda Tasarım Süreci
Nesneler ve Özellikleri
Nesnelere Uygulanacak İşlemler
Program Öğeleri ve Arabirimler’in Kurulması
Program Öğelerinin Grafik Gösterimleri
Paket Notasyonu
Booch Diyagramı
Tasarımın Tamamlanması
Lorensen Yaklaşımı
Değerlendirme Soruları

yazilim-halstead-mccabe-yazilim-muhendislik-tasarim-veriler-konfigrasyon

Hazırlayan: Alper ÖZÇELİK Ahmet Yesevi Üniversitesi – Flash animasyonlar ile desteklenmiş detaylı bir çalışma Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler.

Not: Flash programının fişi çekildi artık geliştirilmiyor ve desteklenmiyor. Dosyada görsel anlatımlarda flash animasyonları kullanılıyor index.html dosyasını ücretsiz ve kurulumsuz “Basilisk” tarayıcı ile açıp animasyonları görüntüleyebilirsiniz. Basilisk tarayıcısını indirmek için Tıklayınız.

yazilim-muhendisligi-dersleri

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2019/05/10 Etiketler: ,2 Yorum “Yazılım Mühendisliği Dersleri

 1. GülsümGülsüm

  Adobe Flash Player artık desteklenmiyor ve biz okulda bu dökümandan sorumluyuz zor durumda kaldık napabiliriz

  CEVAPLA
  1. gevvgevv Yazar

   Evet swf desteği kesildi ne yazıkki yapılacaklar; swf dosyalarını gif veya html 5 dosyasına dönüştürmek gif olayı bazı swf dosyalarında işe yaramıyor özellikle butun seçme vb. olanlarda adobe captivate ile html5 dönüşümü yapılabiliyormuş ama denemedim

   adobe captive swf to html5; bit.ly/3bV235g

   veya trayıcıların eski versiyonlarını kullanmak lazım

   CEVAPLA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir