tarihinde yayımlanan 27.04.2017 tarihinde güncellenen Xilinx DLC5 JTAG Programlayıcı Devresi ile 2717 yazısı var. Yazar;