tarihinde yayımlanan 22.03.2021 tarihinde güncellenen Xilinx DLC5 JTAG Programlayıcı Devresi ile 2716 yazısı var. Yazar;