tarihinde yayımlanan 01.05.2017 tarihinde güncellenen Visual Basic RS232 RF Haberleşme Örneği PIC16F84 ile 2717 yazısı var. Yazar;