tarihinde yayımlanan 26.07.2019 tarihinde güncellenen Uzaktan Kumanda ile Bilgisayar Kontrolü PIC16F84A ile 2717 yazısı var. Yazar;