tarihinde yayımlanan 06.03.2013 tarihinde güncellenen Uzaktan Etkili Elektro Şok Cihazı ile 2717 yazısı var. Yazar;