tarihinde yayımlanan 27.04.2017 tarihinde güncellenen TL555 ile Buck Boost (tersleyici) konvertör devresi ile 2717 yazısı var. Yazar;