tarihinde yayımlanan 26.04.2017 tarihinde güncellenen Tek Katmanlı Toroid Endüktans Hesaplama Programı ile 2717 yazısı var. Yazar;