Etiket: veri seçiciler

data seçme

Ege Üniversitesi Sayısal Elektronik Ders Notu

| 2013/09/16

Elektronik devreleri ilgilendikleri çokluklara göre dijital (sayısal) ve analog (örneksel) olmak üzere iki ana gruba ayırabiliriz. Analog bir çoklukta değer değişimi sürekli ve kesintisiz iken, sayısal bir çokluğun değişimi kesiklidir ve ayrık (discrete) değerlerden oluşur. Bu tanımı açmak için bir yaz günündeki ısı değişimini ele alalım. Havanın sıcaklığı birdenbire örneğin 27°C’den 28°C’ye çıkmaz, bu iki…

Çoklayıcılar Veri Seçiciler (Multiplexers Data Selector)

| 2008/10/27

Bir çok giriş hattından gelen bilgilerden birisini seçerek uygun çıkış hattına yönlendirilmesini sağlayan birleşik devrelere “çoklayıcı / veri seçici devreler” (multiplexer) denir ve ÇOĞ (MUX) sembolü ile gösterilir. Veri çoklayıcılar, orijinal isminden hareketle çoğu kere “multiplexer” olarak adlandırılmaktadır. Şekil 1’de sembolü ve fonksiyon şeması görünen veri seçici devresinde girişteki bilgilerden uygun olanının seçilmesi işlemi seçme…