tarihinde yayımlanan 26.04.2017 tarihinde güncellenen SS495 Hall Sensörlü Manyetik Çekim Devresi TL071 IRF9530 ile 2717 yazısı var. Yazar;