tarihinde yayımlanan 27.10.2019 tarihinde güncellenen Sony XM D1000P5 Araba Anfisi Servis Manual ile 2717 yazısı var. Yazar;