Şifreli Kapı Kilidi Projesi

| Mart 26, 2021 Tarihinde güncellendi
Şifreli Kapı Kilidi Projesi

Hazırlayanlar: Ahmet Suat BERDİBEK ve Servet GÜNOĞLU Emeği geçen Kişilere Teşekkürler

Ayrıca Profahmet Hocamızın PIC16F877 ile LCD Göstergeli Şifreli Kilit projesine bakmanızda fayda var

Amaç : PIC16F877, LCD ve Klavye kullanarak devre tasarımı yapmak ve bir program ile çalışmasını incelemek.

Teorik Bilgi Mikrodenetleyiciler : Mikrodenetleyici; bir bilgisayar içerisinde bulunması gereken giriş-çıkış ve hafıza gibi temel bileşenleri tek bir yonga üzerinde üretilmiş gelişmiş mikroişlemcilerdir.

PIC16F877 Mikrodenetleyiciler : Bu mikrodenetleyiciler Harvard mimarisi temelli olup bu mimarinin özelliklerini taşır.

PIC 16F877 Özellikleri:
Program ve veri için ayrı hafıza kullanılmıştır.
Veri yolu 8 bitliktir.
Program hafızası 8KB x 14 bitliktir.
35 komuta sahiptir.
Giriş / çıkış akımı 25 mA
Dış mimarisi 40 pinlidir.
368 x 8 byte’lık veri hafızasına sahip.
256 x 8 byte’lık data EEPROM veri hafızasına sahip.

LCD Ekran : 7 segment display ile sayıların dışında diğer karakterleri , harfleri ,işaretleri elde etmek imkansızdır. Bunun için LCD ekranlar kullanılır. LCD’ler bilgisayarda kullanılan ekran kartları gibi ekrana yazılan bilgilerin sürekli görünebilmeleri için tarama işlemi yapan entegrelerle birlikte üretilip satılırlar. Bu entegrenin özelliklerini tam olarak bilmek ekranı her yönüyle kontrol etmek manasına gelir.

Genelde kullanılan bir LCD sürücü entegresi Hitachi firmasının üretmiş olduğu HD44780 entegresidir. Bu entegrenin kullanıldığı tüm display’leri aynı mantıkla kontrol etmek mümkündür. Tek değişiklik LCD’nin kaç satır ve digitten oluştuğunu bilmektir.

Klavye : Mikroişlemcili sistemlerde çoğu kez giriş bilgileri klavye ile girilir. Klavyeler satır ve sütün şeklinde oluşturulduklarında hangi tuşa basıldığını bulmak daha kolaydır.Satırlar çıkış, sütunlar giriş olarak tanımlıdır.

Yardımcı Elemanlar : Bunlar ise; devrenin çalışmasına yardımcı olan elemanlardır. Kare dalga ve Clock Puls üreten Osilatör ve kristal elemanlar ile direnç, kondansatör ve led diyot bu yardımcı elemanlardan sayılabilir.

Şifreli Kapı Kilidi Devre Şeması
sifre_kapi-kilit-proje

Projenin hex yazılım Dosya indirme LINK listesi (TXT formatında) link-4156.zip şifre-pass: 320volt.com

Asm Yazılımı

; PicBasic Pro Compiler 2.40, (c) 1998, 2001 microEngineering Labs, Inc. All Rights Reserved. 
PM_USED			EQU	1

	INCLUDE	"16F877.INC"


; Define statements.
#define		CODE_SIZE		 8
#define		LCD_DREG		  PORTC
#define		LCD_DBIT		  0
#define		LCD_BITS		  4
#define		LCD_RSREG		  PORTC
#define		LCD_RSBIT		  6
#define		LCD_EREG		  PORTC
#define		LCD_EBIT		   7
#define		LCD_LINES		  2

RAM_START    		EQU	00020h
RAM_END     		EQU	001EFh
RAM_BANKS    		EQU	00004h
BANK0_START   		EQU	00020h
BANK0_END    		EQU	0007Fh
BANK1_START   		EQU	000A0h
BANK1_END    		EQU	000EFh
BANK2_START   		EQU	00110h
BANK2_END    		EQU	0016Fh
BANK3_START   		EQU	00190h
BANK3_END    		EQU	001EFh
EEPROM_START  		EQU	02100h
EEPROM_END   		EQU	021FFh

R0       		EQU	RAM_START + 000h
R1       		EQU	RAM_START + 002h
R2       		EQU	RAM_START + 004h
R3       		EQU	RAM_START + 006h
R4       		EQU	RAM_START + 008h
R5       		EQU	RAM_START + 00Ah
R6       		EQU	RAM_START + 00Ch
R7       		EQU	RAM_START + 00Eh
R8       		EQU	RAM_START + 010h
T1       		EQU	RAM_START + 012h
T2       		EQU	RAM_START + 014h
FLAGS      		EQU	RAM_START + 016h
GOP       		EQU	RAM_START + 017h
RM1       		EQU	RAM_START + 018h
RM2       		EQU	RAM_START + 019h
RR1       		EQU	RAM_START + 01Ah
RR2       		EQU	RAM_START + 01Bh
_SIFRE      		EQU	RAM_START + 01Ch
_GENELADR    		EQU	RAM_START + 021h
_GIR_S_A_B    		EQU	RAM_START + 022h
_H_KOD      		EQU	RAM_START + 023h
_I        		EQU	RAM_START + 024h
_J        		EQU	RAM_START + 025h
_KONTROL     		EQU	RAM_START + 026h
_SFR_S      		EQU	RAM_START + 027h
_SS_KOD     		EQU	RAM_START + 028h
_UMUMI      		EQU	RAM_START + 029h
_PORTL      		EQU	PORTB
_PORTH      		EQU	PORTC
_TRISL      		EQU	TRISB
_TRISH      		EQU	TRISC
#define _OPTION_REG_7  	OPTION_REG, 007h
#define _INTCON_0    	INTCON, 000h
#define _STATUS_2    	STATUS, 002h
#define _PORTB_4     	PORTB, 004h
#define _PORTB_5     	PORTB, 005h
#define _PORTB_6     	PORTB, 006h
#define _KONTROL_7    	_KONTROL, 007h
#define _PORTE_0     	PORTE, 000h

; Constants.
_KULL_S_ADR   		EQU	00000h

; EEPROM data.
	ORG EEPROM_START

	ORG EEPROM_START + 000h
	DE	001h
	DE	007h
	DE	000h
	DE	006h
	DE	001h

	INCLUDE	"SIFRE2~1.MAC"
	INCLUDE	"PBPPIC14.LIB"


	ASM?
    DEVICE WDT_OFF

	ENDASM?

	ONINT?LL	_KESME, L00001

	LABEL?L	_BASLA	
	ICALL?L	L00001
	MOVE?CB	000h, TRISE
	ICALL?L	L00001
	MOVE?CB	070h, TRISB
	ICALL?L	L00001
	MOVE?CB	007h, ADCON1
	ICALL?L	L00001
	MOVE?CB	00Fh, PORTB
	ICALL?L	L00001
	MOVE?CT	001h, _OPTION_REG_7
	ICALL?L	L00001
	MOVE?CB	088h, INTCON
	ICALL?L	L00001
	MOVE?CB	000h, _KONTROL

	LABEL?L	_EN_B_DON	
	ICALL?L	L00001
	PAUSE?C	001F4h
	ICALL?L	L00001
	LCDOUT?C	0FEh
	LCDOUT?C	001h
	LCDOUT?C	020h
	LCDOUT?C	020h
	LCDOUT?C	020h
	LCDOUT?C	020h
	LCDOUT?C	02Dh
	LCDOUT?C	02Dh
	LCDOUT?C	020h
	LCDOUT?C	078h
	LCDOUT?C	078h
	LCDOUT?C	020h
	LCDOUT?C	02Dh
	LCDOUT?C	02Dh
	ICALL?L	L00001
	LCDOUT?C	0FEh
	LCDOUT?C	0C0h
	LCDOUT?C	020h
	LCDOUT?C	020h
	LCDOUT?C	020h
	LCDOUT?C	020h
	LCDOUT?C	02Dh
	LCDOUT?C	02Dh
	LCDOUT?C	020h
	LCDOUT?C	078h
	LCDOUT?C	078h
	LCDOUT?C	020h
	LCDOUT?C	02Dh
	LCDOUT?C	02Dh
	ICALL?L	L00001
	PAUSE?C	001F4h

	LABEL?L	_DON	

	ASM?
      nop

	ENDASM?


	ASM?
      nop

	ENDASM?


	ASM?
      nop

	ENDASM?


	ASM?
      nop

	ENDASM?


	ASM?
      nop

	ENDASM?


	ASM?
      nop

	ENDASM?


	ASM?
      nop

	ENDASM?


	ASM?
      nop      

	ENDASM?

	ICALL?L	L00001
	MOVE?CB	088h, INTCON
	ICALL?L	L00001
	GOTO?L	_DON
	DISABLE?	

	LABEL?L	_KESME	
	PAUSE?C	00Fh
	MOVE?CB	000h, _I
	MOVE?CT	000h, _INTCON_0

	LABEL?L	_ACIK	
	LCDOUT?C	0FEh
	LCDOUT?C	001h
	LCDOUT?C	053h
	LCDOUT?C	069h
	LCDOUT?C	066h
	LCDOUT?C	072h
	LCDOUT?C	065h
	LCDOUT?C	06Eh
	LCDOUT?C	069h
	LCDOUT?C	07Ah
	LCDOUT?C	069h
	LCDOUT?C	0FEh
	LCDOUT?C	0C0h
	LCDOUT?C	047h
	LCDOUT?C	069h
	LCDOUT?C	072h
	LCDOUT?C	069h
	LCDOUT?C	06Eh
	LCDOUT?C	069h
	LCDOUT?C	07Ah

	LABEL?L	_KLAVYE_TRA	
	MOVE?CB	00Fh, PORTB
	GOSUB?L	_ACIK_TEST

	LABEL?L	_TARA	
	PAUSE?C	014h
	XOR?BCB	PORTB, 00Fh, _UMUMI
	CMPEQ?TCL	_STATUS_2, 001h, _TARA
	PAUSE?C	014h
	XOR?BCB	PORTB, 070h, _UMUMI
	CMPEQ?TCL	_STATUS_2, 001h, _TARA

	LABEL?L	_BUTON_ARA	
	MOVE?CB	001h, PORTB
	CMPNE?TCL	_PORTB_4, 000h, L00003
	CMPNE?TCL	_PORTB_5, 000h, L00005
	CMPNE?TCL	_PORTB_6, 000h, L00007
	GOTO?L	_IKI_S
	LABEL?L	L00007	
	LABEL?L	L00005	
	LABEL?L	L00003	
	GOTO?L	_BU_S

	LABEL?L	_IKI_S	
	MOVE?CB	002h, PORTB
	CMPNE?TCL	_PORTB_4, 000h, L00009
	CMPNE?TCL	_PORTB_5, 000h, L00011
	CMPNE?TCL	_PORTB_6, 000h, L00013
	GOTO?L	_UC_S
	LABEL?L	L00013	
	LABEL?L	L00011	
	LABEL?L	L00009	
	GOTO?L	_BU_S

	LABEL?L	_UC_S	
	MOVE?CB	004h, PORTB
	CMPNE?TCL	_PORTB_4, 000h, L00015
	CMPNE?TCL	_PORTB_5, 000h, L00017
	CMPNE?TCL	_PORTB_6, 000h, L00019
	GOTO?L	_DORT_S
	LABEL?L	L00019	
	LABEL?L	L00017	
	LABEL?L	L00015	
	GOTO?L	_BU_S

	LABEL?L	_DORT_S	
	MOVE?CB	008h, PORTB
	CMPNE?TCL	_PORTB_4, 000h, L00021
	CMPNE?TCL	_PORTB_5, 000h, L00023
	CMPNE?TCL	_PORTB_6, 000h, L00025
	GOTO?L	_BUTON_ARA
	LABEL?L	L00025	
	LABEL?L	L00023	
	LABEL?L	L00021	
	GOTO?L	_BU_S

	LABEL?L	_BU_S	
	MOVE?BB	PORTB, _SS_KOD
	MOVE?CB	000h, _H_KOD

	LABEL?L	_H_BUL	
	GOSUB?L	_TABLO
	CMPEQ?BBL	_UMUMI, _SS_KOD, L00027
	ADD?BCB	_H_KOD, 001h, _H_KOD
	CMPLT?BCL	_H_KOD, 00Ah, L00029
	MOVE?CB	000h, _H_KOD
	GOTO?L	_BUTON_ARA
	LABEL?L	L00029	
	GOTO?L	_H_BUL
	LABEL?L	L00027	

	LABEL?L	_DOGRU	
	CMPGT?BCL	_H_KOD, 009h, _KLAVYE_TRA
	AIN?BBB	_H_KOD, _SIFRE, _I
	ADD?BCB	_I, 001h, _I
	CMPNE?BCL	_I, 001h, L00031
	LCDOUT?C	0FEh
	LCDOUT?C	001h
	LCDOUT?C	02Ah
	GOTO?L	L00032
	LABEL?L	L00031	
	LCDOUT?C	02Ah
	LABEL?L	L00032	
	CMPNE?BCL	_I, 005h, L00033
	MOVE?CB	000h, _H_KOD
	MOVE?CB	000h, _I
	CMPNE?TCL	_KONTROL_7, 000h, L00035
	GOTO?L	_S_TEST
	GOTO?L	L00036
	LABEL?L	L00035	
	GOTO?L	_S_DEGISTIR_DVM
	LABEL?L	L00036	
	LABEL?L	L00033	
	MOVE?CB	000h, _H_KOD
	GOTO?L	_KLAVYE_TRA

	LABEL?L	_S_TEST	
	MOVE?CB	000h, _J

	LABEL?L	_TEKRR	
	ADD?CBW	_KULL_S_ADR, _J, T1
	READ?WB	T1, _UMUMI
	AOUT?BBB	_SIFRE, _J, T1
	CMPNE?BBL	T1, _UMUMI, L00037
	ADD?BCB	_J, 001h, _J
	CMPNE?BCL	_J, 005h, L00039
	GOTO?L	_G_KABUL
	GOTO?L	L00040
	LABEL?L	L00039	
	GOTO?L	_TEKRR
	LABEL?L	L00040	
	LABEL?L	L00037	
	GOTO?L	_IPTAL

	LABEL?L	_IPTAL	
	LCDOUT?C	0FEh
	LCDOUT?C	001h
	LCDOUT?C	059h
	LCDOUT?C	041h
	LCDOUT?C	04Eh
	LCDOUT?C	04Ch
	LCDOUT?C	049h
	LCDOUT?C	053h
	LCDOUT?C	020h
	LCDOUT?C	053h
	LCDOUT?C	069h
	LCDOUT?C	066h
	LCDOUT?C	072h
	LCDOUT?C	065h
	LCDOUT?C	0FEh
	LCDOUT?C	0C0h
	LCDOUT?C	054h
	LCDOUT?C	045h
	LCDOUT?C	04Bh
	LCDOUT?C	052h
	LCDOUT?C	041h
	LCDOUT?C	052h
	LCDOUT?C	020h
	LCDOUT?C	044h
	LCDOUT?C	065h
	LCDOUT?C	06Eh
	LCDOUT?C	079h
	LCDOUT?C	069h
	LCDOUT?C	06Eh
	PAUSE?C	00BB8h
	GOTO?L	_CIKIS

	LABEL?L	_ACIK_TEST	
	PAUSE?C	00Ah
	CMPNE?TCL	_PORTB_4, 000h, L00041
	CMPNE?TCL	_PORTB_5, 000h, L00043
	CMPNE?TCL	_PORTB_6, 000h, L00045
	RETURN?	
	LABEL?L	L00045	
	LABEL?L	L00043	
	LABEL?L	L00041	
	GOTO?L	_ACIK_TEST

	LABEL?L	_G_KABUL	
	LCDOUT?C	0FEh
	LCDOUT?C	001h
	LCDOUT?C	054h
	LCDOUT?C	065h
	LCDOUT?C	072h
	LCDOUT?C	063h
	LCDOUT?C	069h
	LCDOUT?C	068h
	LCDOUT?C	069h
	LCDOUT?C	06Eh
	LCDOUT?C	069h
	LCDOUT?C	07Ah
	LCDOUT?C	028h
	LCDOUT?C	030h
	LCDOUT?C	02Ch
	LCDOUT?C	031h
	LCDOUT?C	029h
	MOVE?CB	00Fh, PORTB
	PAUSE?C	007D0h

	LABEL?L	_TRC_TST	
	CMPNE?TCL	_PORTB_4, 000h, L00047
	CMPNE?TCL	_PORTB_5, 000h, L00049
	GOTO?L	_TRC_TST
	GOTO?L	L00050
	LABEL?L	L00049	
	GOTO?L	_S_DEGISTIR
	LABEL?L	L00050	
	GOTO?L	L00048
	LABEL?L	L00047	
	GOTO?L	_KILIT_AC
	LABEL?L	L00048	

	LABEL?L	_KILIT_AC	
	LCDOUT?C	0FEh
	LCDOUT?C	001h
	LCDOUT?C	047h
	LCDOUT?C	069h
	LCDOUT?C	072h
	LCDOUT?C	069h
	LCDOUT?C	073h
	LCDOUT?C	020h
	LCDOUT?C	047h
	LCDOUT?C	065h
	LCDOUT?C	063h
	LCDOUT?C	065h
	LCDOUT?C	072h
	LCDOUT?C	06Ch
	LCDOUT?C	069h
	PAUSE?C	003E8h
	MOVE?CT	001h, _PORTE_0
	LCDOUT?C	0FEh
	LCDOUT?C	001h
	LCDOUT?C	069h
	LCDOUT?C	079h
	LCDOUT?C	069h
	LCDOUT?C	020h
	LCDOUT?C	020h
	LCDOUT?C	047h
	LCDOUT?C	075h
	LCDOUT?C	06Eh
	LCDOUT?C	06Ch
	LCDOUT?C	065h
	LCDOUT?C	072h
	PAUSE?C	00FA0h
	MOVE?CT	000h, _PORTE_0
	GOTO?L	_CIKIS

	LABEL?L	_S_DEGISTIR	
	LCDOUT?C	0FEh
	LCDOUT?C	001h
	LCDOUT?C	059h
	LCDOUT?C	065h
	LCDOUT?C	06Eh
	LCDOUT?C	069h
	LCDOUT?C	020h
	LCDOUT?C	053h
	LCDOUT?C	069h
	LCDOUT?C	066h
	LCDOUT?C	072h
	LCDOUT?C	065h
	LCDOUT?C	06Eh
	LCDOUT?C	069h
	LCDOUT?C	07Ah
	LCDOUT?C	069h
	LCDOUT?C	0FEh
	LCDOUT?C	0C0h
	LCDOUT?C	020h
	LCDOUT?C	020h
	LCDOUT?C	047h
	LCDOUT?C	069h
	LCDOUT?C	072h
	LCDOUT?C	069h
	LCDOUT?C	06Eh
	LCDOUT?C	069h
	LCDOUT?C	07Ah
	MOVE?CT	001h, _KONTROL_7
	PAUSE?C	001F4h
	GOTO?L	_KLAVYE_TRA

	LABEL?L	_S_DEGISTIR_DVM	
	MOVE?CB	000h, _J
	LABEL?L	L00051	
	CMPGT?BCL	_J, 004h, L00052
	ADD?CBW	_KULL_S_ADR, _J, T1
	AOUT?BBB	_SIFRE, _J, T2
	WRITE?WB	T1, T2
	NEXT?BCL	_J, 001h, L00051
	LABEL?L	L00052	
	LCDOUT?C	0FEh
	LCDOUT?C	001h
	LCDOUT?C	059h
	LCDOUT?C	065h
	LCDOUT?C	06Eh
	LCDOUT?C	069h
	LCDOUT?C	020h
	LCDOUT?C	053h
	LCDOUT?C	069h
	LCDOUT?C	066h
	LCDOUT?C	072h
	LCDOUT?C	065h
	LCDOUT?C	06Eh
	LCDOUT?C	069h
	LCDOUT?C	07Ah
	LCDOUT?C	0FEh
	LCDOUT?C	0C0h
	LCDOUT?C	04Bh
	LCDOUT?C	041h
	LCDOUT?C	059h
	LCDOUT?C	049h
	LCDOUT?C	054h
	LCDOUT?C	020h
	LCDOUT?C	045h
	LCDOUT?C	064h
	LCDOUT?C	069h
	LCDOUT?C	06Ch
	LCDOUT?C	064h
	LCDOUT?C	069h
	PAUSE?C	00BB8h

	LABEL?L	_CIKIS	
	LCDOUT?C	0FEh
	LCDOUT?C	001h
	MOVE?CB	000h, _KONTROL
	MOVE?CB	00Fh, PORTB
	MOVE?CB	000h, INTCON
	PAUSE?C	064h
	MOVE?CT	000h, _INTCON_0
	RESUME?L	_EN_B_DON

	LABEL?L	_TABLO	
	LOOKUP?BCLB	_H_KOD, 00Ch, L00002, _UMUMI
	LURET?C	011h
	LURET?C	021h
	LURET?C	041h
	LURET?C	012h
	LURET?C	022h
	LURET?C	042h
	LURET?C	014h
	LURET?C	024h
	LURET?C	044h
	LURET?C	018h
	LURET?C	028h
	LURET?C	048h

	LABEL?L	L00002	
	RETURN?	
	ENABLE?	
	ICALL?L	L00001
	END?	

	END

Bizim Projemizde ise kullanılan malzemeler şunlardır :

pic16f877 Entegresi
2 x 16 LCD Ekran
4 x 3 Klavye
4 MHZ Kristal Osilatör
3 adet 4,7 Kohm direnç
1 adet 2,2 Kohm direnç
1 adet 1 Kohm direnç
1 adet 330 ohm direnç
1 adet 27 pf Kondansatör
1 adet led diyot
Baskı devre malzemeleri
Lehim

Projenin Yapılışı :

a-) Donanım

– Gerekli olan tüm elemanlar temin edildi.
– Elde edilen malzemelerin sağlamlık kontrolü yapıldı.
– PIC16F877 ile ilgili baskı devre şeması çıkarıldı.
– Uygun plakete baskı devre şekli çizildi.
– Perhidrol ve gerekli malzemeler kullanılarak bağlantı şekli çıkarıldı.
– Lehimleme işlemleri tamamlandı.
– Gerekli elemanlar soketler üzerine yerleştirildi.
– En son kontroller yapılarak donanım özellikleri tamamlandı.

b-) Yazılım

Baskı devre yardımıyla oluşturulan devrede kullanılacak PIC için gerekli olan program metin editöründe yazıldıktan sonra MPLAB programının MPASM editörü kullanılarak PIC’in anlayacağı hex kodlarına çevirilerek PIC’e yüklendi.

Projenin Çalıştırılması:

1. Öncelikle devreye 5V’luk bir gerilim uygulanır. Daha sonra LCD ekrana bir yazı gelir.

2. Klavyede herhangi bir tuşa basılırsa ekrana şifre girin mesajı gelir. Yanlış şifre girersek şifrenin yanlış olduğuna dair hata mesaji verir. Doğru şifre girersek ekrana 0 veya 1 tercihini yapmamızı isteyen mesaj gelir. (Bu devrenin şifresi 22222 dir.)

3. 0 tuşuna basarsak kapı açılır ve ekrana iyi günler mesajı gelir. 4 sn sonra kapı kapanır.

4. Eğer şifremizi değiştirmek istiyorsak 1 tuşuna basılır. Bu tuşa basılırsa ekrana yeni şifre girin mesajı gelir. Yeni şifremizi girdikten sonra ekrana şifreniz kaydedildi mesajı gelir.

Yayım tarihi: 2008/11/21 Etiketler: , , , , , , ,13 Yorum “Şifreli Kapı Kilidi Projesi

 1. erkan

  Bu devrenin şemasındaki dirençlerin değerleri anlaşılmıyor resimden biraz daha ayrıntı verebilirmisiniz? okulu bitirmek için kullanacağım bu projeyi. Lütfen yardımcı olurmusunuz ?

  CEVAPLA
  1. gevv Yazar

   LCD üzerindeki direnç parlaklık için 1k…5k arası kullanabilirsiniz diğer dirençler ise 10k olabilir

   CEVAPLA
  1. gevv Yazar

   Simülasyon üzerinde osilatör için gerekli malzemeler görünmez bunları devreyi yaparken ekleyeceksiniz örneğin osilatör bölümü 1 kristal ve 2 kondansatörden oluşur

   pic16f877 osilator

   Gerekli değil ama ek olarak PIC besleme bölümüne gösterge için led bağlanabilir

   CEVAPLA
 2. hakan

  yukarıdaki devrenin şemasında kullandığınız direçler kaç ohm olduklarını yazmamışsınız onları ögrene bilirmiyim

  CEVAPLA
 3. hakan

  şifreli kapı kilit devresinin baskı ön izleme şemasınıı nasıl bulabiliriz yardımcı olabilirmisiniz

  CEVAPLA
 4. mustaa

  Çok teşekkürler çok güzel bir poje olcak ellerinize sağlık 😀

  CEVAPLA
 5. ömer veysel erek

  Güzel bir devre ama çok zor bu devrenin hazırı yokmudur ? 🙁

  CEVAPLA
 6. gökhan

  benim bir sorum olacak benim aldığım bir proje ödevi var şifreli kilit devresi ama benimki 5 kulllanıcılı bir devre olacak bunun için devreye 5 şifre kaydetmemiz gerekecek bunu nasıl yapabiliriz

  CEVAPLA
 7. hande

  merhaba, ben de bu projeyi okulum için kullanmak istiyorum. bu söylediklerinizi harfiyen uygularsam bir problem çıkmaz değil mi? ayrıca klavyeden şifre giriyoruz ya, klavye nereye nasıl bağlanacak tam olarak anlayamadım. yardımcı olursanız sevinirim.

  CEVAPLA
 8. Ali Emre Vural

  hocam gerçekten güzel bir devre yalnız isis ten çizmiş olduğunuz devrelerin değerleri bulanık çıkmış okuyamıyorum. Değerleri gözükecek şekilde resmini paylaşırsanız sevinirim. Üniversitede proje dersi olarak gösterdim lütfen yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

  CEVAPLA
  1. GURKAN Aras

   hocam projeyi bitirdiyseniz birkaç soru sorabilir miyim

   CEVAPLA
 9. devran

  bilgisayar kontrollü şifreli kapı kilidi projem var paralel porttan şifre yi alacam,donanımsal kısmında sorun yokta,bilgisayardan devreye nasıl bağlayacağım?

  CEVAPLA

gevv için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir