tarihinde yayımlanan 24.07.2014 tarihinde güncellenen Ses ile bir süre çalışıp duran motor devresi ile 2717 yazısı var. Yazar;