tarihinde yayımlanan 28.04.2017 tarihinde güncellenen SD MMC deney kartı swordfish PIC18F2520 ile 2717 yazısı var. Yazar;