tarihinde yayımlanan 26.07.2019 tarihinde güncellenen RS232 Seri Portun PIC Mikro denetleyiciler ile Kullanımı ile 2717 yazısı var. Yazar;