tarihinde yayımlanan 28.04.2017 tarihinde güncellenen RGB led şov (PIC12F675 C dili) ile 31 yazısı var. Yazar;