tarihinde yayımlanan 10.06.2017 tarihinde güncellenen Doğrusal ve Anahtarlamalı Voltaj Regülatörleri El Kitabı ile 2717 yazısı var. Yazar;