tarihinde yayımlanan 16.12.2019 tarihinde güncellenen PIC12F675 ile programlanabilir güvenlik alarm devresi ile 2717 yazısı var. Yazar;