tarihinde yayımlanan PIC12F675 ile programlanabilir güvenlik alarm devresi ile 2716 yazısı var. Yazar