tarihinde yayımlanan PIC12F675 ile programlanabilir güvenlik alarm devresi ile 2747 yazısı var. Yazar