Picbasic Pro kurs notları örnek devreler

| Haziran 5, 2023 Tarihinde güncellendi
Picbasic Pro kurs notları örnek devreler

Pic basic pro ile Pic programlamaya yeni başlayacak kişiler için harika bir kaynak pic mikrodenetleyiciler ve picbasic hakkında detaylı bilgiler örnek kodlar ve örnek devreler bulunuyor.

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler.

Picbasic Pro Ve Özellikleri

Mikro Engineering Labs firması tarafından PIC mikrodenetleyileri için geliştirilen Pic Basic pro derleyicisinin kullanımı , DOS ve WINDOWS’la birlikte gelen QBASIC’in kullanımına çok benzemektedir. BASIC programlama dilinin çok kolay öğrenilir olma özelliğinden kaynaklanan ve dünyanın en çok kullanılan kod geliştirme aracı olma yolundadır.

Eğer programlama yapabilmek için bilinmesi gereken en temel işlemi , yani akış diyagramı çıkarabilmeyi ve QBASIC ile basit programlar yapabilmeyi bilmemiz, PicBasic pro’yu kullanabilmemiz için yeterlidir. Eğer assembly dilini biliyorsanız, PicBasic kullanımının daha basit ve fonksiyonları itibariyle daha işlevsel olduğunu göreceksiniz. Örneğin PIC assembly ile sayfalar yer tutan LCD kontrolü, seri haberleşme veya seri EEPROM veri alışverişi gibi işlemlerin birkaç satırla hallediyor olması sizi oldukça etkileyecektir.

LCD_saat-pwm-sisteminin-tanitilmasi-ve-kullanilmasi pic16c71-mikrodenetleyicisi-hedef-alinarak-derlenir-pbp picbasic-pro-pm-exe-dosyasini-pbp-exe sayac-devresi-counter-circuit

PicBasic Pro program diliyle bir program kolayca ve hızlıca yazmak ve araya da assembly diliyle yazılmış program kodlarını serpiştirmek mümkündür. Bu ilave kodları direkt olarak PBP programı içerisine serpiştirilebileceği gibi istenirse harici bir dosya olarak da PBP içerisine dahil edilebilir.

PBP, aksi belirtilmediği sürece 4 MHz frekanslı PIC16F84-04/P PICmikrosu ürerinde çalışacak program dosyalarını yaratır. Bu PICmikro’yu çalıştırmak için sadece; 4MHz kristal için 2 adet 22pF’lık kondansatör , MCLR ucunu pull-up yapmak için 4.7K’lık bir direnç ve 5V’luk uygun bir güç kaynağı yeterlidir. PICbasic Pro’ya gerekli bildiriler yapılmak suretiyle, 16F84 haricindekileri ve hatta 4MHz’den farklı osilatör frekansında çalışan PICmikro’lar için de dosyalar üretebilir.

PBP’nin PIC16F84’ü varsayılan olarak ele almasının nedeni, bu chip’in kullanım kolaylığı ve
avantajlarıdır. 4.2 PicBasic Pro ile Kullanılan PICmikro’lar PicBasic Pro derleyicisi çok geniş yelpazedeki 8 pin’den 68 pin’e kadar bacağı olan ve chip üzeri farklı özellikler içeren (A/D konvertör,hardware timer ve seri port) PICmikro’ların programlanmasında gerekli olan kodları üretebilmekte kullanılır.

PicBasic Pro derleyicisi ile kod üretemeyeceğiniz bazı PICmikro’lar vardır. Bunlar ; PIC16C5X serisindeki PIC16C54 ve PIC16C58’dir. Bu PICmikro’lar sık kullanılan ve program belleği 14 bit olanlardan olmayıp, eskiden kullanılan ve 12 bitlik PICmikro’lardır.

5X serisi ile bacak uyumluluğu olan bir çok PICmikro mevcuttur. PicBasic Pro derleyici ile programlanabilen ve piyasada bulunan PICmikro’ları şöyle sıralayabiliriz:

PIC16C554, 556, 558, 61, 62(AB), 620(A), 621(A), 622(A), 63(A), 64(A),
65(AB), 66, 67, 71, 710, 711, 715, 72(A), 73(AB), 74(AB), 76, 77, 773, 84, 923,
924; PIC16F83, 84, 873, 874, 876, 877; PIC16C671, 672 ve PIC14000.

Bunların dışında Mikrochip’in çok büyük bir hızla eklediği yeni PICmikro’lar. PicBasic Pro derleyicisini kullanarak genel amaçlı programlar yapmak için seçilen en uygun PICmikro PIC16F84, PIC16F84A’dır. 18 pinli bu mikrodenetleyicilerde flash (veya EEPROM) teknolojisi kullanılması nedeniyle kolayca silinebilmesi, çok hızlı program geliştirmeyi sağlar. Silme yazma işlemi programlayıcı yazılımındaki bir butona Mouse ile tıklanarak çok kısa zamanda yapılabilir.

Silme ve yazma işlemini defalarca (yaklaşık 1000 defa ) yapmak mümkündür. 12C67X, 16C55X, 16C7XX ve 16C9XX serisi PICmikro’lar sadece bir defa programlanabilirler (One-Time-programmable-OTP). Chip üzerinde cam penceresi bulunanların silinmesi ise ultraviolet ışınları altında 10-15 dk. lık bir zaman alır.

PIC16F84 ayrıca 64 byte’lık bir veri belleğine sahiptir (EEPROM). Programda kullanılacak dataları veya bazı parametreleri saklamak amacıyla kullanılan bu bellek chip’in enerjisi kesilse bile silinmez. Bu data belleğe PicBasic Pro’nun READ ve WRİTE komutları kullanılarak erişilebilir. Program kodlarının yazıldığı bellek alanı bu data belleğinden farklı bir alandadır ve burada ki kodlar da enerji kesildiğinde silinmezler.

PIC programlamayı öğrenmek için ilk olarak 16F84’ü kullanmanız, program hatalarını bulmada ki hızınızı artıracaktır. Çünkü bu mikrodenetleyiciye defalarca program yazma ve silme olanağı vardır. 4.3 Picbasic Pro Derleyicisinin Kullanılışı PicBasic Pro derleyicisi DOS komut satırından aşağıdaki formatta yazılarak çalıştırılır; PBP Seçenek dosya_adı PBP tanımlanan dosyayı bir veya daha fazla seçeneğin belirlediği şartlarla derler.

İstenirse hiçbir seçenek kullanılmayabilir. Seçenek (-) veya düz slash(/) konularak yazılır. – veya / işaretinden sonra yazılan karakter seçeneğin ne olduğunu belirler. Birden fazla seçenek kullanmak gerektiğinde arada bir boşluk bırakıldıktan sonra ilave seçeneklerin önüne yine – veya / yazılmalıdır. Boşluk bırakılmadan yazılan seçeneklerde tek seçenek kullanılmış gibi algılanır. Örneğin birden fazla seçenek kullanıldığında aşağıdaki komut satırında olduğu gibi yazılmalıdır.

PBP –p16C71 –ampasm yakson Bu durumda derleme şöyle yapılır. YAKSON.BAS dosyası MPASM derleyicisi kullanılarak ve PIC16C71 mikrodenetleyicisi hedef alınarak derlenir. PBP’den sonra kullanılan ilk kelimenin önüne – işareti konulmaz ise dosya adı olarak algılanır. Dosya adından sonra .BAS uzantısı konulmadığında kabul edilen uzantı .BAS ‘tır. Eğer bir path (yol) belirtilmişse dosya belirlenen klasör içinde aranır.

Eğer derlenme hatasız yapıldı ise , PBP’nin assembler’i olan PM.EXE’yi otomatik olarak devreye sokar. PicBasic Pro, PM.EXE dosyasını PBP.EXE ile aynı dizin içerisinde olduğunu varsayar. Bu nedenle program dosyaları kaydedilirken buna dikkat edilmelidir. Eğer –S seçeneği kullanıldıysa veya derleme esnasında hatalar bulunduysa PM.EXE assembler programı devreye sokulmaz.

BİRİNCİ BÖLÜM MİKROİŞLEMCİLER VE MİKRODENETLEYİCİLER

1.1 Mikroişlemciler
1.2 Mikrodenetleyici
1.21 Mikrodenetleyicilerin Kullanım Sebebi
13 Mikroişlemci ile Mikrodenetleyici Arasındaki Farklar

İKİNCİ BÖLÜM PIC MİKRODENETLEYİCİSİ

2.1 Genel Tanımlama
2.2 Gelişme Desteği
2.3 Elektrikle Silinebilen Mikrokontrolörler
2.4 Mimari Olarak İncelenmesi
2.5 Komut Akımı / Bilgi İletimi
2.6 Bellek Organizasyonu
2.7 Veri Bellek Organizasyonu
2.8 Genel Amaçlı Kayıt Dosyası
29 Dış Yüzeysel özellikler
2.10 Özel Mikrokontrolör Özellikleri
2.11 CMOS Teknolojisi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM PIC ÇEŞİTLERİ

3 1 PIC16F84 Mikrodenetleyicisi
3.11 Genel Özellikler
3.12 Pin Diyagramı
3.13 Mimari
3.14 Register Haritası
3.15 Özel Registerlerin Açıklaması
3.2 PIC16F628 Mikrodenetleyicisi
3.21 Özellikleri
3.22 Bacak Bağlantıları
3.23 Pin Özellikleri
3.24 Bellek Organizasyonu
3.241 Program Belleği Organizasyonu
3.242 Data Belleği 28
33 PIC16F877 Mikrodenetleyicisi
3.31 Genel Özellikleri
3.32 PIC16F877 Portlarının Fonksiyonları
3321 PORTA
3322 PORTB
3323 PORTC
3324 PORTD
3325 PORTE
333 Program ve Kullanıcı RAM Bellek Organizasyonu
3331 STATUS yazmacı
334 Özel fonksiyonlar
3341 Paralel Slave Port
3342 USART
3343 Master Synchronous Serial Port (MSSP)
3344 Sayısal Çevirici Modülü
3345 Capture/Compare ve PWM Modülü

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM PIC BASIC PRO

41 Picbasic Pro Ve Özellikleri
42 PicBasic Pro ile Kullanılan PICmikro’lar
43 Picbasic Pro Derleyicisinin Kullanılışı
431 Komut Satırı Seçenekleri
4311 -A Seçeneği
4312 –C seçeneği
4313 –H veya -? Seçeneği
4314 -I seçeneği
4315 –L seçeneği
4316 –O seçeneği
4317 -P seçeneği
4318 –S seçeneği
4319 –V seçeneği
44 Picbasic Pro Temel Kavramlar
441 Tanımlayıcılar
442 Satır Etiketi
443 Değişkenler
444 Alias’lar (Bir Değişkene Başka Bir İsim Vermek)
445 Dizi Değişkenler (Arrays)
446 Sabitler
447 Semboller
448 Sayısal Sabitler
449 String sabitler
4410 Pinler
4411 Açıklama satırı
4412 Bir Satıra Birden Fazla Komut Yazmak
4413 Satır Devam Ettirme Karakteri
4414 INCLUDE Komutu ile Dosya Dahil Etmek
4415 DEFINE komutu
4416 Aritmetik Operatörler
44161 Çarpma
44162 Bölme
44163 Shift (Kaydırma
44164 ABS
44165 COS
44166 DCD
44167 DIG
44168 MAX ve MİN Komutları
44169 NCD Komutu
441610 REV Komutu
441611 SIN Komutu
441612 SQR Komutu
441613 Bit Yönlendirme Operatörleri
45 Pıcbasıc Pro Komut Seti
46 Port Giriş / Çikiş İşlemleri
461 Button Komutu
462 Goto Komutu
463 End Komutu
464 {LET} Komutu
465 TOGGLE Komutu
466 POKE Komutu
467 PEEK Komutu
468 INPUT Komutu
469 OUTPUT Komutu
4610 LOW Komutu
4611 HIGH Komutu
47 Karar Verme Ve Döngü İşlemleri
471 FOR…NEXT Komutu
472 IF…THEN Komutu
473 PAUSE Komutu
474 WHILE…WEND Komutu
475 RANDOM Komutu
476 GOSUB Komutu
477 RETURN Komutu
48 Keyboard Ve LCD Uygulamalari
481 Paralel LCD’ler
482 LCDOUT Komutu
49 Interrupt Ve Uygulamalari
491 ON INTERRUPT Komutu
492 RESUME Komutu
493 DISABLE Komutu
494 ENABLE Komutu
410 Eeprom Belleğe Yazma Ve Okuma
4101 WRITE Komutu
4102 READ Komutu
4103 EEPROM Komutu
4104 DATA Komutu
4105 I2CREAD Komutu
4106 I2CWRITE Komutu
4107 CLEAR Komutu
4108 POT Komutu
4109 Reverse Komutu
41010 SLEEP Komutu
41011 STOP Komutu
41012 SWAP Komutu

BEŞİNCİ BÖLÜM DENEYLER

DENEY 1: TEMEL PORT UYGULAMALARI
DENEY 2: PIC İLE SAYAÇ VE DÖNGÜ KONTROLLERİ
DENEY 3: KESME VE ÇEVRİM TABLOSU KULLANIMI
DENEY 4: 8255 KULLANIMI
DENEY 5: LCD MODÜLÜ
DENEY 6: EEPROM KULLANIMI
DENEY 7: STEP MOTOR KONTROLÜ
DENEY 8: LCD UYGULAMASI
DENEY 9: SAAT UYGULAMASI
DENEY 10: PWM SİSTEMİNİN TANITILMASI VE KULLANILMASI
EKLER

picbasic-pro-kurs-notlari-ornek-devreler

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2010/11/29 Etiketler: , , , ,1 Yorum “Picbasic Pro kurs notları örnek devreler

  1. AC/DCAC/DC

    Bu harika siteyi yapanları kutluyorum ve teşekkür ediyorum.Gerçekten ne ararsanız var ve sürekli yenileniyor.Gerçekten teşekkürler…

    CEVAPLA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir