tarihinde yayımlanan 29.04.2017 tarihinde güncellenen PIC18F4550 mikrodenetleyicisi ile usb-pc veri aktarım arabirimi ile 2717 yazısı var. Yazar;