tarihinde yayımlanan 02.05.2017 tarihinde güncellenen PIC18F452 Visual Basic Picbasicpro Kayan Yazı Panosu ile 2717 yazısı var. Yazar;